NAV Nesodden

NAV-kontorene skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV.

 

KontaktinformasjonKlikk for stort bilde

NAV leder Pål Ronny Bråthen

kontorets E-post: nav.nesodden@nav.no

Telefon: Hovednummer 55 55 33 33

Søknadsskjema om økonomisk sosialhjelp kan ikke sendes digitalt til NAV Nesodden.

 

Søknadskjema for økonomisk sosialhjelp finner du her

 

Søknaden sendes NAV Nesodden, Postboks 33, 1451 Nesoddtangen. Det kan eventuelt legges i postkassen ved vårt publikumsmottak på Tangen senter, Vestveien 51, 1450 Nesoddtangen.

Skjema er også tilgjengelig på ditt lokale NAV kontoret på Nesodden på Tangen senter.

 

 

Nav Nesodden

Økonomiske ytelser

NAV-kontoret skal bistå den som ikke klarer seg selv på grunn av økonomiske eller sosiale problemer, eller som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre forhold.

Mer informasjon

Økonomisk rådgivning

Klikk for stort bilde

Kontaktperson:

Martha Fyrand
Økonomisk rådgiver
Tlf: 55 55 33 33, E-post: martha.fyrand@nav.no

 

Rådgivning

Økonomisk rådgivning er en gratis tjeneste som ytes ved behov for råd, veiledning eller assistanse i en vanskelig økonomisk situasjon.

Gjeldsordning

I tillegg er det slik at gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi.

Dersom du er varig ute av stand til å betale gjelden din, kan du søke om gjeldsordning. Du kan få gjeldsordning uansett hva gjeldsproblemene skyldes. Det er ikke noe minimumskrav til inntekter eller gjeld. Loven gjelder for alle typer gjeld, også skattegjeld og annen gjeld til det offentlige.

 

Les mer om økonomisk rådgivning på NAV sin hjemmeside.

Avdeling for sosial og arbeid

yter lovpålagte tjenester etter sosialtjenesteloven  I tillegg administrerer vi Husbankens ordninger som startlån, bostøtte og boligtilskudd (etablering og tilpasningstilskudd).

 

NAV Nesodden har disse tjenestene

 

Kommunale tjenester

 

Statlige tjenester og ytelser

  • Arbeidsavklaringspenger
  • Dagpenger ved arbeidsløyse
  • Sykepenger
  • Uførepensjon
  • Ytelser til enslige forsørgere og etterlatte
  • Familieytelser
  • Yrkesskadeytelser
  • Ytelser knyttet til alder

 

NAVs samarbeidspartnere

NAV samarbeider med Nesodden kommune om rustiltak, psykisk helse for voksne, integrering og mangfold og barnevern.

 

Lovgrunnlag