Miljøsatsingen i Nesodden kommune

Miljøfyrtårnsertifisering

Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.  

 

Les mer om Miljøfyrtårn

 

KLEM - Klima- energi- og miljøplan for Nesodden kommune

Sist endret 24.02.2017