Miljø i fokus - Bioenergi for Sunnaas sykehus og Nesoddtunet sykehjem

Energisentralen på Nesodden - Klikk for stort bilde Mette Marit Bratlie

Pressemelding november 2015.


Offisiell åpning

Bioenergianlegget har vært i prøvedrift i et par måneder, og åpnes nå offisielt av Nesodden ordfører Nina Sandberg. Nina Sandberg er glad for denne anledningen til å sette «miljø i fokus», og understreker at dette har vært minst like viktig som at det også er økonomisk fordelaktig.

CO2 nøytral oppvarming levert av Norsk Bioenergi AS

Sunnaas sykehus HF og Nesodden kommune gikk i 2013 inn for i fellesskap å legge om til miljøvennlig nærvarmeanlegg for oppvarming av Sunnaas sykehus og Nesoddtunet sykehjem. Med et varmebehov på ca 4,4 mill kWh årlig innenfor et begrenset område var det grunnlag for et felles varmeanlegg. I tråd med sykehusets og kommunens miljøpolitikk ønsket man å fase ut olje- og elektrisk basert fyring, og legge om til mer klimavennlige løsninger.

 

Etter en åpen anbudskonkurranse ble det presentert flere interessante tilbud. Prosjektet til Norsk Bioenergi AS viste seg å være det mest konkurransedyktige når kriteriene pris, leveringssikkerhet, og ikke minst miljø ble lagt til grunn.  

 

Energisentral

Norsk Bioenergi AS har etablert energisentral med tilhørende distribusjonsnett. Investeringen er ca 16 mill kr, og prosjektet får 5 mill kr i tilskudd fra Enova. Bioenergiselskapet selger gjennom avtalen miljøvennlig varme til sykehuset og sykehjemmet. Avtalen gjelder for 20 år. Anlegget er i prøvedrift, men åpnes offisielt 11. november bekrefter Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS.

 

Miljøvennlig

Miljøvennlige løsninger har vært en viktig forutsetning for Sunnaas sykehus og Nesodden kommune. Sammen med leveringssikkerhet var dette vektlagt i vurderingen av hvilke leverandører som skal benyttes. Flisen, som er hovedbrenselskilden i vårt anlegg, hentes fra lokale skogsområder i fylket, poengterer Jan Topstad.

 

I tillegg til å redusere CO2 utslippene med ca 1500 tonn pr år, tilsvarende som samlet normalutslipp for mer enn 250 eneboliger, gir løsningen også en økonomisk besparelse for kommunen og sykehuset i forhold til dagens løsninger.

Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 06.07.2017