Sankthans - midtsommerfeiring og bålbrenning

Mer enn noe annet er det vel bålet som er det viktigste symbolet på feiring av Sankthans eller Jonsok. Det brennes store bål i hele landet, og særlig mange er det langs kysten.

 

Folk flest tenker HMS når de søker brannvesenet om tillatelse til et sankthansbål, og folk flest er også klar over at utrangerte småbåter ikke skal brennes av hensyn til miljøet, uansett hva båten er lagd av.

 

Men det kan virke som ikke alle er klar over at det ofte er mye annet som havner på sankthansbålet som også kan være kilde til forurensning av jord og luft, samt gi helseplager for de som står rundt bålet.

 

Det eneste som skal brennes på et sankthansbål er rene tre-produkter.

 

Bål på stranden  - Klikk for stort bilde Shutterstock

Farlige giftstoffer

Impregnerte materialer avgir giftige gasser ved brann. Det samme gjelder skumgummimadrasser, møbler, bygningsavfall, plast-produkter, bildekk etc. Gamle planker og møbler er ofte lakkert; maling og lakk er oljebaserte produkter som avgir mye varme, samt at de avgir giftstoffer til luft, vann og jord ved brenning på bål.

 

Plankerester må kontrolleres nøye. Kan de være impregnerte?
Forbrenning av impregnerte materialer avgir gass og røyk som inneholder giftstoffer. Eldre planker som er grånet kan være vanskelig å bedømme om de en gang ble impregnert eller ikke. 

Er du usikker – ikke brenn det! Lever heller avfallet til godkjent mottak.

 

Søknad om tillatelse til bålbrenning

Ethvert sankthansbål skal/må søkes om. Det skal være en ansvarlig for hvert bål. Den som har ansvar for bålet har også ansvar å holde bålet fritt for alt annet enn rene tre-produkter. Mange bålansvarlige opplever at ukjente folk setter fra seg avfall på bålet. Allikevel er det den som har søkt bålet som til slutt har ansvaret og skal sørge for at avfall ikke brennes.

 

På Nesodden sender du søknad om bålbrenning til Søndre Follo Brannvesen.

Avfall skal leveres til godkjent mottak og ikke brennes på bål.

 

 

Nesodden kommune ønsker alle en fin, trygg og miljøvennlig sankthansfeiring!

 

NB! Vi minner om at åpen ild i og i nærheten av skogmark alltid er forbudt uten tillatelse fra brannvesenet i tidsrommet mellom 15. april og 15. september hvert år.

Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 06.07.2017