Sjekk radonnivået i huset ditt

Radon er en usynlig og luktfri gass som blir dannet i jordskorpen. Det er helsefarlig dersom gassen opphopes i vårt innemiljø ettersom radon kan forårsake lungekreft. Radon kommer i kontakt med mennesker gjennom jordluft som siver inn med jordlufta i hus, husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell, bruk av stein som byggemateriale eller gjennom tilkjørte masser i områder som ellers er lite utsatt. En radonmåling bør derfor bli gjennomført i alle bygninger der mennesker oppholder seg.

Bygg under oppføring - Klikk for stort bilde

Norge er på grunn av byggemåte, geologiske og klimatiske forhold utsatt for radongass.

 

Regjeringens nye radonstrategi ble fremlagt i 2009. Et mål her er å vektlegge radon på en systematisk måte i arealplanleggingen. Her vil kartlegging være en utfordring for kommunene. Ca. halvparten av kommunene i landet har gjennomført radonmålinger i prosjektforbindelse, og dette skal videreføres i radonstrategien de neste fem årene.

 

Det er ikke gjennomført kartlegging i Nesodden kommune, men et økt fokus på radon er naturlig som følge av den nye nasjonale radonstrategien.

 

Aktsomhetskart radon for Nesodden kommune (PDF, 90 kB) (pdf fra ngu.no)

 

Nybygg

Et annet mål i strategien er at nye bygninger skal ha så lave radonkonsentrasjoner som mulig. Kommunen kan stille krav til radonforebyggende tiltak i nye bygg etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Videre har alle kommuner plikt til å ha oversikt over problemomfanget når det gjelder radon (kommunehelsetjenesteloven § 1-4). 

Det finnes mange aktører som utfører radonmålinger, befaringer og kontrolltiltak. Forebyggende tiltak i nye bygg er den beste løsningen, men det finnes tiltak (som radonsug) til allerede eksisterende bygg.

 

Lenker:

Fant du det du lette etter?