Renovasjonsgebyr

Beholderstørrelse kan endres på www.folloren.no.

Kommunale avgifter faktureres fire ganger pr år med forfall:

 • 25. mars
 • 25. juni
 • 25. september
 • 25. desember

Prisene er oppgitt eks moms.

 

Helårsrenovasjon enkle løsninger

 • Større abonnement (370 L beholder)                2 531,-
 • Standard abonnement (240 L beholder)           1 947,-
 • Mindre abonnement (140 L beholder)               1 363,-

 

Helårsrenovasjon fellesløsninger

 • Standard abonnement (240 L beholder)            1 947,-
 • Delt abonnement (90 L per uke)                        1 557,-
 • Mindre abonnement (70 L per uke)                    1 363,- 

 

Andre tilbud

 • Sommerrenovasjon (15 mars-15 oktober)                               973,-
 • Sommerrenovasjon Ildjernet (15. mai-15. september)          2 489,-
 • Refusjon for ikke hentet avfall                                                -  56,-

 

Gangtillegg (trilleavstand)

Dersom avfallsbeholdere er plassert over 7 meter fra tømmested tilkommer et gangtillegg per tømming. For husstander med flere abonnement tilkommer avgiften per beholder. Dersom avstanden overstiger 27 meter, ta kontakt med Follo Ren for særskilt avtale.

Pris fra 7-20 meter:

 • Restavfall (26 tømminger per år) 1 kr per meter
 • Papiravfall (12 tømminger per år) 1 kr per meter


Sommerrenovasjonsgebyr for hytter på Ildjernet og Smalsundet

Ildjernet og Smalsundet har egen renovasjonsavgift på grunn av renovasjon med båt.

Perioden med sommerrenovasjon er:

 • annenhver uke i perioden uke 16 til uke 23
 • hver uke i perioden uke 24 til uke 36
 • annenhver uke i perioden uke 36 til uke 38

Tjenesten koster i 2017 kr 2 489,-.

 

Kompostrabatt

I henhold til budsjettvedtak 17.12.2015 (kommunestyresak 173/15) utgår rabatt for hjemmekompostering fra og med 2016. Dette med bakgrunn i at ordningen var svært vanskelig å følge opp administrativt da den følger eiendommen og ikke brukeren. Dette medfører at en eventuell ny huseier automatisk fortsetter rabatten uavhengig av om ny eier faktisk komposterer. Hver eiendom må kontrolleres manuelt og stikkprøver har avslørt at mange abonnenter har rabatten uten at de komposterer. Det er mulig å innhente rabatt på 30 % ved å ha mindre avfallsbeholder som erstatter komposteringsrabatten. Follo Ren gir også støtte på kr 1000,- ved kjøp av godkjent kompostbinge for å stimulere til riktig kompostering.

 

Levering av avfall til Teigen gjenvinningsstasjon

Follo Ren (e-post: post@folloren.no) har ansvaret for driften av gjenvinningsstasjonen og det vises til egen annonsering med priser www.folloren.no

Se også info på Follo Ren sin hjemmeside.

 

Kommunens kontaktperson for renovasjon er Terje Fagernes, tlf. 66 96 44 34/mob. 481 12 499, eller epost: terje.fagernes@nesodden.kommune.no

Sist endret 30.03.2017
Fant du det du lette etter?