Kjempespringfrø

Kjempespringfrø, også kalt balsamspringfrø, er en hageplante som kan komme ut av kontroll. Den er svært konkurransesterk og kan ta over store områder, spesielt langs bekke- og elvedrag. Planten kan bekjempes ved hjelp av luking og slått, og etter 2–3 år med riktig behandling er planten så å si borte (se under).

Kjempespringfrø blomstrer om sensommeren. Den sprer seg ved å skyte ut frøene når de er modne, rundt midten av august. Planten er ettårig, og frøene lever i 1–2 år. Dette gjør planten enklere å bekjempe enn flere andre fremmede arter. 

Kjempespringfrø. Foto: Lise Heier - Klikk for stort bildeKjempespringfrø. Foto: Lise Heier

Vi ber om at de som har denne planten i hagen sin, lar det være noen meter mellom plantene og tomtegrensen slik at planten ikke etablerer seg utenfor hagen.   

Har du problemer med denne planten, kan du få kontroll over den med denne metoden: 

Start midt i juli. Dra opp plantene med rota, og legg avfallet i plastsekker som lukkes godt igjen. Frakt dem til miljøstasjonen for forbrenning. Har du varmkompost, kan du også legge avfallet der. Gjenta dette hver tredje uke til midten av september.

Det viktigste er at man hindrer planten i å frø seg.

Man kan slå der hvor man ikke har kapasitet til å luke – dette vil drive forekomsten tilbake. Men vær oppmerksom på at avkuttede planter kan skyte nye skudd, så man må gjenta behandlingen gjennom sommeren (som anbefalt over).

Har man ikke mulighet til å gjøre arbeidet selv, kan man engasjere f.eks. en anleggsgartner.