Fremmede, skadelige plantearter

Kjempebjørnekjeks i blomst. Foto: Lise Heier - Klikk for stort bildeKjempebjørnekjeks i blomst. Foto: Lise HeierFremmede arter som sprer seg i norsk natur, er et økende problem. Mange av disse artene er kjente og "kjære" i den forstand at de er vanlige hageplanter. Enkelte hageplanter kan gjøre stor skade hvis de sprer seg utenfor hagen; de kan ta over store arealer, utkonkurrere våre egne sjeldne planter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, og endre jordsmonnet.

 

 

 

Brunstorkenebb. Foto: Bård Bredesen - Klikk for stort bildeBrunstorkenebb. Foto: Bård Bredesen

 

 

 

Nesodden kommune jobber aktivt for å bekjempe fremmede arter på kommunens eiendommer. Men skal vi klare å få plantene under kontroll, må også hageeiere være oppmerksomme så ikke plantene spres fra deres eiendommer.

 

Hvordan hindre spredning av fremmede arter?

Det er svært viktig at hageavfall som inneholder fremmede, skadelige arter, leveres i lukket sekk til godkjent avfallsmottak (Teigen) og behandles på riktig måte der. Det er gratis å levere hageavfall til gjenvinningsstasjonene til Follo Ren. Se nettsidene deres for åpningstider m.m.: www.folloren.no

 

Dersom du ser nye forekomster av fremmede arter i kommunen, ber vi om at du sender en e-post til post@nesodden.kommune.no.

 

Husk, det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen!

Fremmede arter med spesielt fokus i kommunen:Parkslirekne. Foto: Ellen Lien - Klikk for stort bildeParkslirekne. Foto: Ellen Lien

- Parkslirekne
- Brunstorkenebb
- Kjempebjørnekjeks
- Kjempespringfrø
- Russesvalerot

 

 

Oversikt og bekjempelse

I brosjyrene under finner du mer informasjon om uønskede arter og hvordan de kan bekjempes.