Amfibier

Det kravler og kryr på Nesodden

I perioden 1988 - 2007 ble forekomsten av amfibier, dvs. salamandre, frosk og padde, i 200 dammer i Nesodden kommune undersøkt. Hensikten med arbeidet er at kunnskapen skal brukes i kommunens arealforvaltning, og at kommunens innbyggere skal få kjennskap til Nesoddens rike og spennende natur.

Storsalamander med karakteristisk gul mage. Foto: Ellen Lien - Klikk for stort bildeI vedlagte rapport kan du lese mer om våre amfibier, hvorfor de trives så godt på Nesodden og hvilke trusler de står ovenfor, m.m. Dokumentet amfibiestatus 2007 viser en oversikt over de 200 dammene som er kartlagt og hvilke amfibier som finnes hvor.

I etterkant av kartleggingsarbeidet har kommunen fått utarbeidet en egen handlingsplan for Stor Salamander med faglige anbefalinger for forvaltning av stor salamander i vår kommune. I 2011 ble det gjort et arbeid med å kartlegge økologisk funksjonsområde for stor salamander rundt Nyborgdammene på Fjellstrand. Disse rapportene gir viktige faglige innspill til kommunens miljø- og arealforvaltning.