Folkemøte om klima og miljø

Klikk for stort bilde Chris Montgomery I forbindelse med utarbeidelse av ny temaplan for klima- og miljø, inviterer Nesodden kommune til folkemøte om klima, miljø og naturmangfold. 

Tid: Torsdag 25. mars kl 19.00- 21.00

Sted: Digitalt, via Teams. Lenke vil bli tilsendt ved påmelding.

Påmelding HER

Vi ønsker innspill til hvordan vi kan redusere klimagassutslipp og samtidig ta vare på biologisk mangfold.
Hvordan oppnår vi det lokale klimamålet?
Hvordan kan det offentlige legge til rette slik at det blir enkelt å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen?
Hvilke utfordringer og muligheter er det for næringsutvikling i det grønne skiftet?

Program
Felles sesjon:

  • Velkommen ved ordfører Eivind Hoff-Elimari
  • Miljørådgiver informerer om klima- og miljøplanen
  • Appell fra Nesodden Natur og Ungdom
  • cCHANGE innlegg om folkets rolle i klimaarbeidet og holdningsskapende arbeid
  • Viken fylkeskommune guider veien videre til parallellsesjonene

Gruppediskusjoner:

  • Klimagassutslipp på Nesodden: transport, mobilitet, sykkel og gange
  • Naturmangfold på Nesodden: Naturforvaltningstiltak som tar vare på biologisk mangfold på Nesodden, kommunen og private aktører
  • Avfall, gjenbruk og reparasjon: hva kan kommunen og næringslivet gjøre på Nesodden?

Kontakt:
Har du spørsmål om konferansen, ta kontakt med miljørådgivere på klimaogmiljo@nesodden.kommune.no eller telefon 917 56 504 (hverdager mellom kl 10 og 14).

Møtet arrangeres i samarbeid med Viken fylkeskommune.

Velkommen til et digitalt folkemøte om klima og miljø!