Avfall og forurensning

Avfall og forurensning

Akutt forurensning (IUA) - beredskap

Den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger av normal virksomhet i kommunen. Landets kommuner er orgainisert i 34 beredskapsregioner. Et interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i hver region ivaretar beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp.

Oslo brann- og redningsetat er vertskommune for IUA samarbeidet i region 3 - indre Oslofjord. Regionen består av kommunene Oslo, Asker, Bærum, Frogn, Nesodden, Enebakk, Oppegård, Ski, Vestby og Ås, i alt 10 kommuner.

Les mer på Oslo brann- og redningsetats nettside for IUA

Avfall, gjennvinning og renovasjon
Oljetank

På Nesodden er det fremdeles mange som har oljetanker for oppvarming til bolighus. I mange tilfeller er de gamle, og det er en risiko for lekkasjer til bade- og drikkevann, natur og bygninger. Lekkasje fra oljetanken kan i verste tilfelle koste deg som tankeier millioner.

Mer informasjon

Plastforsøpling og marin forsøpling av plast

Forsøpling er et problem både på land og i sjøen. Med sin lange kystlinje, har Nesodden et særskilt ansvar for å redusere forsøpling av sjøen.

Mer informasjon

Rydd en strand
Fant du det du lette etter?