Akutt forurensning (IUA) - beredskap

Den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger av normal virksomhet i kommunen. Landets kommuner er orgainisert i 34 beredskapsregioner. Et interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i hver region ivaretar beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp.

Oslo brann- og redningsetat er vertskommune for IUA samarbeidet i region 3 - indre Oslofjord. Regionen består av kommunene Oslo, Asker, Bærum, Frogn, Nesodden, Enebakk, Oppegård, Ski, Vestby og Ås, i alt 10 kommuner.

Les mer på Oslo brann- og redningsetats nettside for IUA

Fant du det du lette etter?