Skadet vilt og viltforvaltning

 

Elg i skog - Klikk for stort bilde

Viltulykker og akutt skadde dyr - ring 02800

Ved viltpåkjørsel, meld straks fra til politiet (hele døgnet) på telefonnummer 02800. Derfra videreformidles hastesaker om skadde dyr til kommunens viltmannskap. Bli helst værende på stedet til hjelpen kommer dersom du kan plassere deg selv og kjøretøyet ditt på et sted som er trygt for andre trafikanter.
 

Skadde smådyr

Finner du et mindre dyr (fugl, små pattedyr, orm, amfibier e.l.) som virker lett skadet, sykt eller viser unormal adferd, kan du ringe kommunens avdeling for klima, miljø og naturforvaltning på telefon 91756504.

 

Viltbånd og merking av ulykkesstedet

I Tangenten og hos Riis bilglass på Fagerstrand kan du hente viltbånd du kan ha liggende i bilen. På viltbåndet står det beskrevet hva du skal gjøre ved viltpåkjørsel, og båndet kan benyttes for å merke påkjørselsstedet.

 

Kontaktinfo for andre henvendelser

Henvendelser angående dyrehelse, dyrevern og husdyrhold.

Dyrevernsnemda/Mattilsynet, telefon: 22 40 00 00

Politiet, telefon: 02 800

Flaggermus

Nordisk Informasjonssenter For Flaggermus (NIFF)
Telefon: 40 22 88 17
E-post: niff@flaggermus.no

Fugler

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Amfibier og krypdyr

Avdeling for klima-, miljø og naturforvaltning
Telefon: 917 56 504
E-post: post@nesodden.kommune.no

Grevling

 

Oslo kommune har god informasjon om grevling på sine   nettsider. Her finner du også en brosjyre med anbefalinger om hva du kan gjøre dersom du har grevling i hagen.

Bisvermer (hvis du får besøk av en enorm bisverm i hagen eller ser det i naturen)

Kontakt lokalt birøkterlag som du finner her: https://norbi.no/finn-fylkes-og-lokallag/