Naturtypekartlegging

  

Kommunen har fått kartlagt store deler av Nesodden ved bruk av Miljødirektoratets instruks Natur i Norge (NiN).

All naturtypedata finnes i kommunekartet og i Miljødirektoratets kartdatabase som man finner her: https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase

Man leter frem dataene slik:

  1. Zoom deg inn på Nesodden og ønsket område.
  2. Trykk «vis kartlagsliste» oppe i venstre hjørne.
  3. Trykk på «naturtyper, naturmangfold».
  4. Huk av ønsket informasjon. Normalt får du dekket det sentrale ved å huke av for «Utvalgte naturtyper», «Naturtyper DN håndbok 13 og DN håndbok 19» og «Kartleggingsenheter NiN».
  5. Trykk på polygonet som dukker opp. Der vil du finne faktaark om området mm. (Det er viktig at man trykker omtrent midt i polygonet)

Rapport fra kartleggingen i 2021 kan leses her:  http://lager.biofokus.no/biofokus-rapport/biofokusrapport2021-2.pdf