Hule eiker

 

Hva er hule eiker?

Hule eiker er eiketrær som har en diameter på minst 63 cm, tilsvarende omkrets på 2 meter, samt eiketrær som er synlig hule og med en diameter på minst 30 cm, tilsvarende omkrets på minst 95 cm. Diameter og omkrets måles i brysthøyde (1,3 m) over bakken. Synlig hule eiker er eiketrær med et indre hulrom som er større enn åpningen og der åpningen er større enn 5 cm.

 

Vern av hule eiker

Hule eiker er en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven og har ekstra beskyttelse. Har du en hul eik på din eiendom og vil utføre arbeider som kan påvirke treet må du som et minimum oppfylle aktsomhetsplikten i naturmangfoldlovens § 6. Brudd på aktsomhetsplikten i naturmangfoldlovens § 6 kan føre til sanksjoner. Hule eiker i produktiv skog er unntatt fra forskriften.


Trenger du veiledning?

Kommunens miljørådgivere kan bistå med råd og veiledning ved behov.
Ta kontakt på post@nesodden.kommune.no skriv «hul eik» i emnefeltet.


 

Her finner du mer informasjon:
www.hule-eiker.no