Fremmede arter og hageavfall

 

Parkslirekne (Reynoutria japonica) i kategorien svært høy risiko. Eli Fremstad, lisens CC BY 4.0. Hentet fra Artsdatabanken.no

  

 

Hva er fremmede arter?

En fremmed art er en organisme (dyr, plante, insekt eller sopp) som forekommer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde. De er ofte importert og omsatt i Norge, eller har kommet som blindpassasjerer.

 

Mange av problemartene vi har på Nesodden i dag er fremmede planter som er plantet ut i hager. Derfra har de spredd seg ukontrollert i naturen, enten via frø og rotskudd eller ved at hageavfall er blitt dumpet i naturen. Fremmede arter som etablerer seg i naturen medfører ofte svært dramatiske endringer på økosystemer. De er derfor en stor trussel for det biologiske mangfoldet, da de blant annet utkonkurrerer de norsk plantene som gir mat til insektene våre. 

 

Ikke kast hageavfall i naturen

Nesodden kommune jobber aktivt med å bekjempe de skadelige fremmede artene, men skal vi klare å få spredningen under kontroll, må også hageeiere være oppmerksomme, så plantene ikke spres videre fra deres eiendommer. Mange av disse artene er svært hardføre, og et lite fragment fra et blad kan være nok til å starte en ny forekomst.

Hageavfall med fremmede arter skal behandles som spesialavfall. Dette betyr at avfallet skal pakkes i tette søppelsekker som knytes igjen og leveres på Teigen i en egen konteiner til forbrenning.

 

Du kan lese mer om fremmede organismer her:
Forskrift om fremmede organismer
Artsdatabanken.no/fremmedearter
Plantevernleksikonet

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om fremmede arter eller ønsker å arrangere lukedugnader i ditt nabolag?

Send en mail til post@nesodden.kommune.no