Forbud mot piggtråd

Bruk av piggtråd reguleres gjennom dyrevelferdsloven som trådte i kraft i 2010. Eldre lokale forskrifter ble da opphevet. I dyrevelferdsloven er det satt et absolutt forbud mot piggtråd for å regulere dyrs ferdsel, både i innmark og utmark. Tross forbudet finnes det enkelte steder rester av gammel piggtråd, blant annet på gjerder og liggende på bakken. Nesodden kommune ønsker å få disse fjernet for å redusere skaderisikoen for mennesker og forhindre at dyr settes seg fast og lider. 

Meld inn observasjoner

Observerer du piggtråd i naturen eller på eiendommer, send oss gjerne en henvendelse til post@nesodden.kommune.no. Merk henvendelsen med «Funn av piggtråd, Nesodden kommune».

Legg gjerne ved:

•             Bilder

•             Kartutsnitt som viser hvor piggtråden befinner seg

•             Gårds-/bruksnummer og/eller adresse


 

Kommunen kan bistå med bortkjøring

Kommunen vil i enkelte tilfeller kunne bistå med bortkjøring av gammel piggtråd også fra privat grunn, dersom grunneier selv tar initiativ for fjerningen. Vi vil også kunne vurdere å bistå med selve fjerning dersom det finnes ledige ressurser.