Amfibier

Kartlegging av amfibier

Nesodden kommune har fått kartlagt forekomsten av amfibier (salamander, frosk og padde) i 200 dammer. Hensikten med arbeidet er å bruke kunnskapen i kommunens arealforvaltning, og at innbyggere skal få kjennskap til Nesoddens rike og spennende naturliv.


Amfibier i Nesodden kommune

I rapporten Amfibier i Nesodden kommune (PDF, 2 MB) kan du lese mer om våre amfibier, hvorfor de trives så godt på Nesodden og hvilke trusler de står overfor. Dokumentet Amfibiestatus Nesodden (PDF, 369 kB) viser en oversikt over de 200 dammene som er kartlagt og hvilke amfibier som finnes hvor.​​​​​​

 

Forvaltning av salamander

I etterkant av kartleggingen av amfibier laget kommunen en handlingsplan med faglige anbefalinger for forvaltning av stor salamander i vår kommune. Det ble også gjort et arbeid med å kartlegge økologisk funksjonsområde for stor salamander rundt Nyborg-dammene på Fjellstrand. Rapportene fra arbeidet gir viktige faglige innspill til kommunens miljø- og arealforvaltning. 

Forvaltningsplan for stor salamander i Nesodden kommune 2010 (PDF, 4 MB) 
Stor salamander i Nyborgdammene - Rapport 2011 (PDF, 3 MB)