Slik forebygger du rotteplager

Rotte Istock

 

 

 

 1. Ikke gi fugler mat på marken eller på fuglebrett. Rotter er flinke til å klatre og vil komme seg opp på fuglebrettet
 2. Kompost skal være lukket
 3. Nedfallsfrukt må fjernes
 4. Unngå lavtkrypende busker/hekker. Disse gir skjul for rotter
 5. Kaninhold kan trekke til seg rotter pga. matrester og at kaniner ikke fordøyer maten skikkelig
 6. Hundeavføring er også rottemat. Bruk pose og fjern dette
 7. Vedstabler o.l. må plasseres ut fra vegg og opp fra marken slik at en unngår mørke steder
 8. Steingjerder er et ypperlig gjemmested
 9. Lekeplasser kan være et problem hvis barna etterlater seg matrester
 10. Ikke gi katter og hunder mat ute
 11. Hold det ryddig rundt hus og i garasje for da finner ikke rottene tilholdssteder
 12. Kontroller at det er musebånd mellom kledning og grunnmur. Rottene trenger ikke mer enn
  1,25 cm2 for å komme inn!
 13. Ikke hiv matrester i do
 14. Ha metallrister i veggventiler
 15. Rotter bruker klatreplanter langs veggen til å komme seg opp på taket. De kommer seg inn i huset ved å gnage seg inn under taksteinene
 16. Toaletter som brukes sjelden bør ha lokket nede
 17. Unngå tørre vannlåser/sluker. Ha metallrist over slukene i kjelleren

Den enkelte huseier har selv ansvar for å holde sin eiendom fri for rotter.

 

Hva gjør kommunen for å unngå rotter i avløpet?

Nesodden kommune bekjemper rotter i det kommunale avløpsnettet, og benytter fagfolk for å vurdere tiltak. De fleste fellene vi bruker i dag er ordinære rottefeller, men vi har også prøvd ut en spesiell type, en såkalt wisetrap. Rottene som går i fellen blir drept momentant, og deretter skylt videre ut i kloakken.

 

 

Forskrift om skadedyrbekjempelse:

§ 2-1 Alle har en plikt til å forebygge forekomsten av skadedyr.