Sjekk radonnivået i huset ditt

Radon er en usynlig og luktfri gass som blir dannet i jordskorpen. Det er helsefarlig dersom gassen opphopes i vårt innemiljø ettersom radon kan forårsake lungekreft. Radon kommer i kontakt med mennesker gjennom jordluft som siver inn med jordlufta i hus, husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell, bruk av stein som byggemateriale eller gjennom tilkjørte masser i områder som ellers er lite utsatt. En radonmåling bør derfor bli gjennomført i alle bygninger der mennesker oppholder seg.

Norge er på grunn av byggemåte, geologiske og klimatiske forhold utsatt for radongass.

 

Regjeringens nye radonstrategi ble fremlagt i 2009. Et mål her er å vektlegge radon på en systematisk måte i arealplanleggingen. Her vil kartlegging være en utfordring for kommunene. Ca. halvparten av kommunene i landet har gjennomført radonmålinger i prosjektforbindelse, og dette skal videreføres i radonstrategien de neste fem årene.

 

Det er ikke gjennomført kartlegging i Nesodden kommune, men et økt fokus på radon er naturlig som følge av den nye nasjonale radonstrategien.

 

Aktsomhetskart - søk Akershus Fylke og Nesodden kommune

 

Nybygg

Et annet mål i strategien er at nye bygninger skal ha så lave radonkonsentrasjoner som mulig. Kommunen kan stille krav til radonforebyggende tiltak i nye bygg etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Videre har alle kommuner plikt til å ha oversikt over problemomfanget når det gjelder radon (kommunehelsetjenesteloven § 1-4). 

Det finnes mange aktører som utfører radonmålinger, befaringer og kontrolltiltak. Forebyggende tiltak i nye bygg er den beste løsningen, men det finnes tiltak (som radonsug) til allerede eksisterende bygg.

 

Lenker: