Plastforsøpling og marin forsøpling

Forsøpling er et problem både på land og i sjøen. Med sin lange kystlinje, har Nesodden et særskilt ansvar for å redusere forsøpling av sjøen.

 

Strandrydding på Storsteilene Justyna Krajczyk

Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har.

Vi har nok kunnskap til å fastslå dette - selv om vi mangler eksakte tall for omfanget av og kildene til marin forsøpling i norske hav- og kystområder. Omfanget av problemet synes å være økende. Avfallet gjør stor skade på dyrelivet og gir hvert år store kostnader for samfunnet. Plast er et spesielt problematisk materiale, fordi det brytes svært sakte ned. Det kan forårsake alvorlige skader på dyr som svelger plast, kveles, skader seg, eller får i seg miljøgifter.  Etter hvert som plasten deles opp i små biter (mikroplast) tas den opp av plankton og andre arter lavt i næringskjeden. Marint avfall tar livet av mer enn en million sjøfugl, hundretusenvis av marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden.

Strandrydding - lokal forsøpling Justyna Krajczyk

 

Lokal forsøpling

Hvert år havner åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Det antas at mengdene vil doble seg i 2030 og firedoble seg i 2050. Mesteparten av søppelet vi finner på strendene våre er likevel sluppet ut lokalt fra områdene rundt indre Oslofjord. Søppelet på avveie kommer gjerne fra byggeplasser, dårlig søppelhåndtering, båthavner eller  forbrukerne; fra deg og meg. Det viktigste du kan gjøre for å hindre at plast ender opp i sjøen, er å sørge for å kaste det på riktig sted, eller levere det til avfallsstasjoner.

 

Blir værende i miljøet

Plast utgjør den største andelen av alt marint avfall og kan bli værende i miljøet i hundrevis av år. I Norge er plastavfall fra fiskerisektoren og forbrukere (deg og meg) de viktigste kildene.

– Som med all annen forurensing er det viktigst å begrense at marin forsøpling oppstår. Likevel er det også nødvendig å rydde noe av den marine forsøplingen som allerede finnes, sier miljødirektør Ellen Hambro.

 

Mikroplast

Mikroplast er små plastpartikler i miljøet som er på størrelse fra 5 millimeter ned til 1μm . Det er et økende miljøproblem at plast og mikroplast flyter ut i havet. Mikroplast er funnet i organismer på alle nivåer i den marine næringskjeden, samt i vannet og sedimentene i havet. Mikroplast kan komme fra produkter som inneholder tilsatt plast partikler, eller være en produkt av slitasje eller nedbrytning av større produkter.

 

Hva kan du og jeg gjøre?

Bruker du plast i miljøet f.eks kajakk, plastbåt, tau, presenning, isopor – kontroller at det ikke går i oppløsning. Når levetiden er oppbrukt, pass på at gjenstanden leveres til gjenvinning. Ikke la gjenstander ligge og gå i oppløsning i naturen. Meld ifra til eier/grunneier om du ser plastgjenstander som er i naturen.

Kjøp mindre plast dersom det er mulig. F.eks. papirbasert Q-tips. Pass på at det du kaster havner på riktig sted.

 

Rydd en strand

Marin forsøpling får stadig mer fokus, og stadig flere ønsker å gjøre en innsats. Hver dag kan bli en ryddedag!
Bli med på å gjøre det trivelig for alle og få rene, sikre strender for mennesker og dyr! 

Alle kan bidra - familier, venner, kollegaer, nabolag, idrettslag, velforeninger, dykkerklubber, bedrifter, barnehager, skoler, speidere, miljøorganisasjoner, friluftslivet, fiskere m.fl.
Les mer om rydding langs kysten vår.

Vær aktiv! Delta i Strandrydding

Strandrydde aksjoner og den årlige strandrydde dagen arrangeres av Hold Norge Rent.

Adoptere en strand:

Vi mener det hadde vært fint om alle nesoddens strender ble adoptert av lokale organisasjoner, adopter en strand aksjonen arrangeres også av Hold Norge Rent.

 

Øv dovett!

En av fire i Oslo, Asker og Bærum tror det er greit å kaste q-tips i toalettet. De tar feil! Q-tips kan flyte gjennom avløpsrenseanlegg og havne i sjøen. Vi finner tusenvis av dem på strendene under strandrydde dagene.
Les mere om Dovett.

 

Mot forsøpling

Forsøpler vi på landjord, forblir plasten i miljøet i lang tid, men det kan også blåse i havet. Pass på at søppeldunker ikke blir overfylt. Ekstra søppelsekk kan kjøpes på Teigen og i de fleste dagligvarebutikkene. Ikke gå forbi om du ser avfall i naturen – si i fra eller plukk det opp, det er ikke bare uken før 17. mai at søppel må plukkes.

Se avfall, renovasjon og gjenvinning.

 

Eksterne lenker

 

Miljødirektoratet:

Disse får ryddestøtte 2016 - Plastreturs miljøprosjekt

 

Forsøpling av strand- lokal forsøpling Andrew Bennett