Utskifting av oljetank

 

Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. 

 

På Nesodden er det fremdeles mange som har oljetanker for oppvarming til bolighus. I mange tilfeller er de gamle, og det er en risiko for lekkasjer til bade- og drikkevann, natur og bygninger. Lekkasje fra oljetanken kan i verste tilfelle koste deg som tankeier millioner. 

 

Ved å besøke Miljødirektoratets nettside: Nedgravde oljetanker - ofte stilte spørsmål, kan du få svar på det aller meste! 

 

Du kan også lese mer om lovverket i Forurensningsforskriften på lovdata.no 

 

Hvem står ansvarlig for oljetanken min?

De fleste oljetankene ble gravd ned på 50 – 70 tallet. Når alderen på tanken øker, øker også lekkasjefaren. Svært mange oljetanker er allerede flere tiår over sin antatte levetid på rundt 30 år, og utgjør en risiko for forurensning til grunnen. Ved en forurensning er det eier og bruker av tanken som selv står ansvarlig. Slike tilfeller medfører gjerne betydelige kostnader. I tillegg er ofte forsikringsselskapene meget restriktive med skadeutbetaling når det kommer til lekkasje fra oljetanker. 

 

 

Hvordan fjerner jeg tanken?

Fjerning av tanken skal gjøres av et kompetent firma, og det skal meldes fra til kommunen når arbeidet er utført. På nettsiden oljefri.no kan du søke etter aktuelle firmaer for utførelse av slikt arbeid i ditt nærområde. Du må da skrive inn ditt postnummer i den delen der det står "Finn energispesialister". Trykk på "søk" og fyll inn skjemaet som dukker opp.

Sanerte tanker kan leveres på Follo Ren sine gjenvinningstasjoner. Levering forutsetter at man har et bevis eller sertifikat på at tanken er sanert av godkjent firma. Husk at påfyllings- og lufterør skal fjernes sammen med oljetanken.

 

 

Hva gjør jeg hvis det er umulig å grave opp tanken?

Hvis det er umulig å grave opp tanken kan den fylles med sand, pukk eller lignende.

Husk at igjenfyllingen må utføres av et godkjent firma som må rapportere til kommunen om at jobben er utført.   

  

 

Hva gjør jeg ved en forurensning?

Det er viktig å iverksette strakstiltak for å begrense forurensningen og hindre at den sprer seg videre. Varsle Brann- og redningsetaten på telefonnummer 110.

 

 

Finnes det alternativer?

Det finnes flere alternativer til fossil olje, blant annet varmepumper, elektrisk oppvarming, fjernvarme, biofyringsolje, flis- og pelletskjeler. 

Ved bruk av biofyringsolje bør du som kjøper bare benytte sertifiserte oljer som beviselig er avfallsprodukter og produsert av bærekraftige råstoff. Her finnes det en egen godkjenningsordning (ISCC) som skal sikre at biofyringsoljen produseres på en bærekraftig måte som ikke kommer i konflikt med blant annet matproduksjon eller påfører skader på natur og miljø.