Hageavfall

Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men ikke helt vet hvor du skal gjøre av? I Oslo og Akershus er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet.

 

Truer mangfoldet

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele 70 prosent av arter på Norsk svarteliste er blomster. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de overta store arealer og ha med seg skadelige sopp og insekter som blindpassasjerer. Et eksempel er kanadagullris som i dag dekker store arealer på Nesodden eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet.

 

Levér på hageavfallsmottak

For å hindre at hageplanter spres i naturen er det viktig at planterester, røtter og frø fra svartelistede arter leveres på godkjente gjenvinningsstasjoner (Se FolloRen). Husk å gi beskjed om at det er en svartelistet plante du leverer, siden dette skal gå til forbrenning og ikke blandes med det andre hageavfallet. Hvis du ikke er sikker på hva slags plante det er, gi beskjed på gjennvinningsstasjonen eller komposter det i varmkompost - da vil plantedelene bli ødelagt.

 

Det er gratis å levere hageavfall uavhengig av hvor du leverer. For andre typer avfall må du betale. Derfor er det lurt å ta hageavfall og annet avfall hver for seg hvis du må kjøre flere runder. 

 

Komposter selv

Hageavfall kan også komposteres i egen hage. Kompost med god varmgang dreper de fleste frø, og prosessen går raskt. Svartelistede arter må ikke legges i kaldkompost, da frø og plantedeler ikke blir ødelagt, men kan fortsette å bli spredt med vind og regn. Les mer om kompost på FolloRen sine nettsider.

 

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen er også en fremmed art, og skaper store problemer blant annet for hageeiere. Brunskogsnegler sprer seg omkring 2-300 meter på egen hånd – altså omtrent innenfor et nabolag. Sneglen har blitt spredt inn i nye nabolag som blindpassasjer når nye planter settes ut i hagene.

 

Vi kan greie det sammen

Alle kan bidra til å bekjempe hagerømlinger. På Nesodden er spesielt disse svartelistede artene et problem:

Parkslirekne
Brunstorkenebb
Kjempebjørnekjeks
Kjempespringfrø
- Russesvalerot

Se etter disse artene når du går tur eller plukker snegler. Dersom du finner dem kan du fjerne dem etter anbefalt metode.  Hvis mange deltar stoppes spredningen tidlig og vi unngår vi bruk av sprøytemidler.

 

Tips kommunen din

Kommunen ønsker tips om forekomster av fremmede arter i friområder, vegkanter og restarealer.  

 

Mer informasjon: