Brønnboring

I Nesodden kommune er det svært tett med brønner i enkelte områder. Når det samtidig ligger mindre avløpsanlegg i samme områder med utslipp av kloakk kan dette lett komme i konflikt.

 

Les mer om energibrønner på kommunens egen informasjonsside om temaet.

Mer informasjon:

- Norges geologiske undersøkelse - NGU
- GRANADA: Nasjonal grunnvannsdatabase
- Database for løsmassegeologi
- Sintef
- Grunnvann i Norge

 

Lover og forskrifter:

- Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser