Unngå hagerømlinger – bruk kommunens hageavfallsmottak

Kjempebjørnekjeks med blomsterknoppVed å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold.

 

Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men ikke helt vet hvor du skal gjøre av?

 

I Oslo og Akershus er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis.

Truer mangfoldet:

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele 70 prosent av arter på Norsk svarteliste er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Et eksempel er kanadagullris som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet.

 

Levér på hageavfallsmottak:

For å hindre at hageplanter spres i naturen er det viktig at planterester, røtter og frø fra svartelistede arter leveres på godkjente gjenvinningsstasjoner (Se FolloRen). 

Det er gratis å levere hageavfall uavhengig av hvor du leverer.

For andre typer avfall må du betale. Derfor er det lurt å ta hageavfall og annet avfall hver for seg hvis du må kjøre flere runder.

 

Komposter selv

Hageavfall kan også komposteres i egen hage. Hagerømlinger må ikke legges i kaldkompost. Kompost med god varmgang dreper imidlertid de fleste frø, og prosessen går dessuten mye raskere. Les mer om kompost på FolloRen sine nettsider.

 

Brunskogsnegl

Brunskogsneglen er også en fremmed art, og skaper store problemer blant annet for hageeiere. Brunskogsnegler sprer seg omkring 2-300 meter på egen hånd – altså omtrent innenfor et nabolag. Sneglen har blitt spredt inn i nye nabolag som blindpassasjer når nye planter settes ut i hagene.

 

Vi kan greie det sammen

Alle kan bidra til å bekjempe hagerømlinger. Se etter disse artene når du går tur eller plukker snegler. Dersom du finner dem kan du fjerne dem etter anbefalt metode. Har du ikke mulighet til å levere planter og røtter til mottakene kan de pakkes inn og kastes i restavfall. Hvis mange deltar stoppes spredningen tidlig og vi unngår vi bruk av sprøytemidler.

 

Tips kommunen din

Kommunen ønsker tips om forekomster av fremmede arter i friområder, vegkanter og restarealer.  

 

Mer informasjon: