Avfall, renovasjon og gjennvinning

Avfallsbeholder

Enkeltstående beholder skal stå på egen tomt.
Avstand til veikanten skal være minst 1,5 m, og maks 7 m.

 

 

Follo Ren IKS har mer informasjon:

 www.folloren.no Tlf. 90804010, e-post: post@folloren.no
Teigen gjenvinningsstasjon: Tlf. 452 43 117 eller 90804010 / 64 85 23 30
Gateadresse: Midtveien 462, 150 meter nordover i krysset mellom riksvei 157 (Fagerstrand - Dal) og Midtveien, midt på Nesoddlandet

Oversikt over hentedager

Restavfall hentes hver 14. dag i partallsuker, papirhenting én gang i måneden. Du kan få varsling på sms for papirhenting (app for iPhone). Restavfall og papirhenting – oversikt over hentedager

Er avfallet ikke hentet? Send mail til FolloRen

Renovasjonen gjøres av det interkommunale avfallsselskapet Follo Ren IKS, som administrerer forhold som gjelder søppeltømming og gjenvinningsstasjoner. Kommunen administrerer selv renovasjonsgebyrene.

Ekstra søppelsekker

Ekstra søppelsekk kan kjøpes på Teigen og i de fleste dagligvarebutikkene. Sekken settes ved siden av søppelstativet, og vil bli hentet ved neste tømming.

Leveringssted/avfallstyper

Returpunkter på Nesodden – her kan du levere tekstiler og glass- og metallemballasje, avhengig av hvilket returpunkt du besøker. Les mer på FolloRen sin hjemmeside.

Renovasjonsbeholdere (frittstående søplekasser) mot vei

Beholdere skal plasseres på egen eiendom og utenfor veiens formålsgrense som er minimum 1,5 meter fra veikant. For områder som er regulert fremkommer formålsgrensen av reguleringsplanen.
Beholdere må ikke hindre den frie sikten langs veien, i kryss og i avkjørsel.

Teigen gjenvinningsstasjon

Stasjonen ligger 150 meter nordover på Midtveien fra fylkesvei 157 (Fagerstrand–Dal), midt på Nesoddlandet. Du finner kart og veibeskrivelse på Gule Sider® Kart.

Tlf: 908 04 010

Åpningstider

Mandag–torsdag: 08.00–20.00
Fredag: 08.00–15.00
Lørdag: 09.00–15.00 (åpent hver lørdag fra april til og med oktober – unntatt påskeaften)

Se www.folloren.no for endringer ifm helligdager

Priser

De fleste avfallstyper, utenom trevirke/impregnert trevirke, restavfall, gips, stein og jord, er gratis for private å levere på gjenvinningsstasjonene. Glass/metall og tekstiler kan også leveres på returpunktene på Nesodden.


Gebyr – kommunale avgifter.

Husholdningsavfall

Husholdningsavfall mottas ikke på gjenvinningsstasjonene. Dette inngår i den vanlige renovasjonsordningen for privatkunder.

Follo Ren IKS logo

Du finner mer informasjon om avfall, søplekasser og gjenvinning på www.folloren.no

Septik fra fritidsbåter

Det er tømmestasjoner på Oksval båthavn, Steilene og Fagerstrand båthavn.

 

Her kan du finne et interaktivt kart over hvor du kan tømme septik fra båten

 

Unngå hagerømlinger