Avfall og forurensning

Søppelfri kommune

Nesodden kommune vil være en søppelfri kommune!
Dette betyr at vi nå setter inn flere målrettede tiltak mot forsøpling av natur, kyst, fjord.

Kartlegging av av forsøplede områder:
Kommunen er i gang med å kartlegge forsøplede områder og gamle miljøsynder. Med en oversikt vil det bli satt i gang oppryddingsarbeider prioritert etter alvorlighetsgrad. 

Bidra til å melde inn forsøplede områder via www.holdnorgerent.no, eller til post@nesodden.kommune.no

 

Ryddeaksjoner:
Det arrangeres flere ryddeaksjoner på frivillige initiativ.
Se www.holdnorgerent.no for å finne en dugnad eller organiser en selv, samt for å finne distributører av gratis ryddeutstyr.

Ta ansvar for avfallet ditt:
Kast aldri avfall i naturen. Ta med søppel etter tur, bruk avfallsbeholdere og kast aldri sigarettsneiper eller snusposer i naturen eller på bakken.

Bruk mindre plast:
Reduser bruken av unødvendig engangsplast, bruk heller mer miljøvennlige alternativer som handlenett, gjenbrukskopp og gjenbruksbestikk.

Søppelfri skole:
Ta kontakt med kommunen hvis du ønsker bidrag til å organisere en temadag eller aktivitet på skolen, pauline.kajl@nesodden.kommune.no eller post@nesodden.kommune.no

 


 

Akutt forurensning (IUA) - beredskap

Den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger av normal virksomhet i kommunen. Landets kommuner er orgainisert i 34 beredskapsregioner. Et interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i hver region ivaretar beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp.

Oslo brann- og redningsetat er vertskommune for IUA samarbeidet i region 3 - indre Oslofjord. Regionen består av kommunene Oslo, Asker, Bærum, Frogn, Nesodden, Enebakk, Oppegård, Ski, Vestby og Ås, i alt 10 kommuner.

Les mer på Oslo brann- og redningsetats nettside for IUA

Avfall, gjennvinning og renovasjon
Oljetank
Plastforsøpling og marin forsøpling av plast

Forsøpling er et problem både på land og i sjøen. Med sin lange kystlinje, har Nesodden et særskilt ansvar for å redusere forsøpling av sjøen.

Mer informasjon