Løypetraseer fra Myklerud

Fra Myklerud til:
Måren: 2,2 km
Tjernsbråtan: 3 km
Linnebråtan: 4 km
Skuterud: 7,6 km
Hokholt: 8,2 km
Hasle: 9,2 km
To gård: 10 km
Jaer: 11 km

Tur-forslag:

Myklerud - Måren - Håkolt - Jaer-Røer - Berger - Jegerhytta - Tomåsan - Johnsrud - Fjellkrysset - Tjernsbråtan - Myklerud
29,5 km

Myklerud - Måren - Tjernsbråtan - Myklerud
14 km

Myklerud - Tjernsbråtan - Hokolt - Røer - Johnsrud - Fjellkrysset - Tjernsbråtan - Myklerud
22,5 km