Langøyene

Langøyene.JPG

Langøyene ligger i Nesodden kommune. Langøyene er flittig besøkt gjennom hele sommersesongen, da er det et yrende badeliv der. På sørsiden er det naturistbadeplass. Det går sommerferje fra Rådhusplassen i Oslo hver time.

 

Langøyene var egentlig to øyer, Nordre Langøya og Søndre Langøya.

 

Camping/Telt

Oppsetting av og opphold i mindre, bærbare telt er tillatt inntil to døgn om gangen på samme område. Ved telting utover to dager må det innhentes tillatelse fra Oslo kommune, Friluftsetaten eller det stedlige oppsyn. Telting er tillatt på anviste steder som vist på kart.
 

 

Atferdsregler for Langøyene

Atferdsreglene for Langøyene skal bedre grunnlaget for en god forvaltning av friluftslivsområdene, og fremme mulighetene for naturvennlig friluftsliv til glede for alle. Det tas sikte på å forebygge skader på naturen og ulemper for brukerne, opprettholde ro og orden og fremme gode sanitære forhold slik at alle kan føle seg velkomne i områdene. Langøyene er vår felles eiendom hvor alle har rett til å ferdes. 

 

Atferdsreglene for Langøyene - Lovdata