Bålbrenning

Å sitte rundt et bål i skogen om vinteren, eller grille på stranden, er en hyggelig aktivitet for mange. I kommunen er det opparbeidet egne bålplasser flere steder. Disse er godt egnet og tilpasset offentlig bruk. Nederst på denne siden finner du en liste over noen av dem.

Vi minner om at åpen ild i og i nærheten av skog og annen utmark er forbudt uten tillatelse fra brannvesenet (eller kommunen) i tidsrommet mellom 15. april og 15. september hvert år.
 

Tips til trygg bålbrenning

- Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.

- Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

- Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

- Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

- Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

- Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.

- Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.

- Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.

- Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

På skogbrannindeksen til yr.no kan du se om det er fare for skogbrann der du bor.

Kan jeg grille i egen hage?

Hvis man skal grille på områder som er langt unna skog og utmark, for eksempel i hager eller på tilrettelagte grill- og bålplasser i parker, gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten. Dette innebærer at du må være forsiktig, ansvarsfull og bålet må være fullstendig slokket før du forlater stedet.

 

Hvis du bruker engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken.

Regler for åpen ild

Siden bruk av åpen ild medfører en risiko, er dette strengt regulert. Vær oppmerksom på hvilke regler som gjelder:

Man kan gjøre opp kaffebål som del av friluftsliv i skog og mark i vinterhalvåret, dvs. i tiden 16. september til 14. april. Det finnes flere opparbeidete bålplasser som egner seg godt til dette. Ikke sett bålet direkte på bart berg, da det kan sprekke av varmen.

Mellom 15. april og 15. september er det normalt ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og utmark.

 

Er du langt fra skog og mark, f.eks. i egen hage eller på stranden, kan du grille, bruke utepeis og ha kaffebål hele året. Husk at du har ansvar for å vurdere brannfaren i omgivelsene, og sørg for å ha et underlag som ikke antennes – f.eks. mur, steiner eller sand. Pass på at engangsgrillen ikke ødelegger svaberg: Bruk ståltrådene riktig slik at grillen kommer over berget.

All annen bruk av åpen ild er forbudt, også bråtebrenning og annen avfallsbrenning. Dette er blant annet på grunn av forurensningen den skaper.

 

Bålplasser og utepeis

– På østsiden av Tomåsan, ved stien nordover fra Toåsen

 

Utepeis– Oleanas utsikt ved Ommen

 

– I nordenden av Høyåstjern, vest for Søndre Granerud

 

 

I Alværnbukta er det ikke lov å gjøre opp bål, men man kan grille på spesielt anvist sted. Dette kan man gjøre hele året.  

 

Bålforbud

Mellom 15. april og 15. september er det normalt ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og utmark.

I denne perioden må du søke kommunen om tillatelse dersom du ønsker å tenne bål eller grill i eller i nærheten av skog og utmark.

Dersom det er åpenbart at opptenningen ikke kan medføre brann er det allikevel et unntak i det nasjonale forbudet som gir mulighet for å gjøre opp ild.

Det er viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll. Følg sjekklisten som du finner på nettsiden til Norsk brannvernforening.

 

Før opptenning er det også viktig å gå inn på Follo brannvesen sin hjemmeside for at forsikre seg om at det ikke er lagt et totalforbud mot bålbrenning i vår kommune.

Sankthans - midtsommerfeiring og bålbrenning

Mer enn noe annet er det vel bålet som er det viktigste symbolet på feiring av Sankthans eller Jonsok. Det brennes store bål i hele landet, og særlig mange er det langs kysten.

 

Folk flest tenker HMS når de søker brannvesenet om tillatelse til et sankthansbål, og folk flest er også klar over at utrangerte småbåter ikke skal brennes av hensyn til miljøet, uansett hva båten er lagd av.

 

Men det kan virke som ikke alle er klar over at det ofte er mye annet som havner på sankthansbålet som også kan være kilde til forurensning av jord og luft, samt gi helseplager for de som står rundt bålet.

 

Det eneste som skal brennes på et sankthansbål er rene tre-produkter.

 

Bål på stranden Farlige giftstoffer

Impregnerte materialer avgir giftige gasser ved brann. Det samme gjelder skumgummimadrasser, møbler, bygningsavfall, plast-produkter, bildekk etc. Gamle planker og møbler er ofte lakkert; maling og lakk er oljebaserte produkter som avgir mye varme, samt at de avgir giftstoffer til luft, vann og jord ved brenning på bål.

 

Plankerester må kontrolleres nøye. Kan de være impregnerte?
Forbrenning av impregnerte materialer avgir gass og røyk som inneholder giftstoffer. Eldre planker som er grånet kan være vanskelig å bedømme om de en gang ble impregnert eller ikke. 

Er du usikker – ikke brenn det! Lever heller avfallet til godkjent mottak.

 

Søknad om tillatelse til bålbrenning

Ethvert sankthansbål skal/må søkes om. Det skal være en ansvarlig for hvert bål. Den som har ansvar for bålet har også ansvar å holde bålet fritt for alt annet enn rene tre-produkter. Mange bålansvarlige opplever at ukjente folk setter fra seg avfall på bålet. Allikevel er det den som har søkt bålet som til slutt har ansvaret og skal sørge for at avfall ikke brennes.

 

På Nesodden sender du søknad om bålbrenning til Follo Brannvesen.

Avfall skal leveres til godkjent mottak og ikke brennes på bål.

 

Nesodden kommune ønsker alle en fin, trygg og miljøvennlig sankthansfeiring!

 

NB! Vi minner om at åpen ild i og i nærheten av skogmark alltid er forbudt uten tillatelse fra brannvesenet i tidsrommet mellom 15. april og 15. september hvert år.