Idrett og friluftsliv

Nesodden sin langstrakte kyst og skogkledde innland, byr på mange flotte opplevelser.
Her finner du informasjon over muligheter og planer som finnes
 

Organiserte aktiviteter

Idrettsanlegg på Nesodden
Organisert idrett

Vil du delta i en organisert idrett? Se vår oversikt over lag og foreninger på Nesodden

Utlån av utstyr

Ut på tur, men mangler utstyr? Kontakt Utlånssentralen for tur- og ferieutstyr!

Nesodden kommune har en mengde ferie- og turutstyr av høy kvalitet til gratis utlån.

Strandrydding

Ønsker du og være med å rydde en strand?

Her finner du mer informasjon:
#NesoddenRydder

Folkebad/Svømmebasseng

Svømme- og Livredningsklubb på Nesodden - Sjøstjerna

Sunnaas - 25 m basseng

Aktiv på dagtid

Aktiv på Dagtid er tilrettelagt, fysisk aktivitet på dagtid for alle som mottar en eller annen form for trygd eller sosial stønad og som er mellom 18 og 65 år.

 

Kysten vår

Strandrydding

Ønsker du og være med å rydde en strand?

Her finner du mer informasjon:
#NesoddenRydder

Steilene

Steilene - fem øyer i Oslofjorden

Øygruppa Steilene ligger i Nesodden kommune i Akershus fylke, og består av Landsteilene, Persteilene, Storsteilene, Fyrsteilene og fuglereservatet Knerten. 

Skjærgårdstjenesten
Kajakkplass

På Alværn strand er det satt opp leie av helårskajakkplass (20 plasser). Leie av kajakkplass koster kr 975,- per år.

Dersom man er medlem av Oslo Friluftsråd vil kr 475,- av leieprisen være kontingent, og man kan da benytte seg av medlemsfordeler som rabatt på hytteleie og kjøp av materiell. 
 

For mer informasjon og forespørsel om plass, besøk Oslofjordens Friluftsråd


Friluftsliv

Ut på tur?
Lysløyper, ski- og turløyper

Ved snørike vintre holder kommunen ved like et skiløypenett på ca. 110 km. Det er hengt opp kart over skiløyper på de største utfartsstedene i kommunen med oversikt over lengden på de forskjellige løypetraseene. Løypene er merket med farger på trær og skilt i marka. For øvrig henger det kart på Fjellstrand og Tjernsbråtan.

Løypene prepareres daglig, eller ved behov. Lyset i lysløypene tennes automatisk når det blir mørkt og slår seg av kl 23.00, alle dager.


Turforslag


Kart og turforslag


Follokart - Skriv inn Nesodden og zoom inn kartet.


Markadatabasen - Turkart med løyper og preppestatus på mobil.

 

Kommunen kjører skiløyper fra Skoklefall til Fagerstrand.

 

Fra Berger til:
 - Jegerhytta: 1,5 km
 - To gård: 2,5 km
 - Røer gård: 2,6 km
 - Jaer: 5,2 km
 - Sagasvingen (Hasle): 6,7 km
 - Hokolt: 8,2 km
 - Tjernsbråtan: 9,8 km
 - Måren: 13,8 km

 

Fra Myklerud til:
Måren: 2,2 km
Tjernsbråtan: 3 km
Linnebråtan: 4 km
Skuterud: 7,6 km
Hokholt: 8,2 km
Hasle: 9,2 km
To gård: 10 km
Jaer: 11 km

 

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 - 2025

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er planverktøyet for lokalsamfunnets ønsker, mål og prioriteringer for idretts- og friluftssektoren.