Badevannskvalitet 2021

Nesodden kommune måler vannkvaliteten på badeplasser i sjøen over hele Nesodden. Vannprøver tas annenhver uke fra juni og ut august.Kart over hvor det tas vannsprøver på Nesodden

                                 Badevannsprøver 2021

Prøvedato Resultat
11. juni

Prøveresultatene for prøvetaking av badevann i uke 23 viser god badevannskvalitet langs hele Nesodden, med unntak av en prøve som viser høye verdier av e.coli. Prøven med høy verdi ble tatt på badestranden ved Fagerstrand.

På bakgrunn av den høye verdien har kommunen besluttet å bestille en ekstra prøve fra badestranden på Fagerstrand. Kommunen vil vurdere tiltak basert på resultatet av den ekstra prøven.

Analyserapport 11. - 17. juni 2021 (PDF, 749 kB)

18. juni
Den ekstra prøven av badevannskvaliteten på Fagerstrand viser god badevannkvalitet.
23. juni
Prøveresultatene for prøvetaking av badevann i uke 25 viser god badevannskvalitet langs hele Nesodden. Kommunen tar likevel en ekstra prøve på Fagerstrand i uke 26 på bakgrunn av høye verdier på den første prøven i år.
30. juni

Ekstra prøve på Fagerstrand viser god badevannskvalitet. Prøveuttak fra Fagerstrand går nå tilbake til normalt prøvetakingsprogram på grunn av gode resultater de siste tre prøvene.

Badevannsprøve (PDF, 251 kB)

7. juli

Resultatene for prøvetaking av badevann i uke 27 viser god badevannskvalitet på de fleste prøvetakingspunktene. Noen av strendene viser noe forhøyede verdier av bakterier. Dette skyldes trolig hovedsakelig stor vanntilførsel pga. mye regnvær. Samtlige av prøvene viser resultater innenfor hva FHI anbefaler som grenseverdier. Hellvikstangen viste høyeste verdier for intestinale enterokokker og kommunen tar derfor en ekstra prøve av vannkvaliteten på badeplassen for å kvalitetssikre resultatet. Kommunen vil vurdere tiltak basert på resultatet av den ekstra prøven.

EUNOMO-00301239_Badevann. uke 27 - 15 av 15 - 20210714 1340 (PDF, 698 kB)

14. juli Ekstra prøve på Hellviktangen ble tatt i dag. Prøveresultatene legges ut så snart de er tilgjengelige.
14. juli

Ekstraprøven ved Hellviktangen hadde noe forhøyede verdier av bakterier, men viser likevel god badevannskvalitet.

EUNOMO-00301938_Ekstra badevannsprøver - 1 av 1 - 20210716 1535 (PDF, 197 kB)

21. juli

Noe forhøyede verdier av E.coli ved Tangen gård, men det er fortsatt god badevannskvalitet. Nye prøver tas derfor fredag 23.juli.

Badevannsprøver 21.07 (JPG, 30 kB) 

21. juli

Gode prøveresultater alle steder testet 21.juli, med unntak av noe forhøyde verdier ved Tangen gård. Her har det blitt tatt nye prøver 23. juli og disse er sendt til analyse.

EUNOMO-00302461_Badevann. uke 29 - 14 av 14 - 20210723 1256 (PDF, 696 kB)

2. august

Oppfølgingsprøve tatt på Tangen gård viser god badevannskvalitet.

EUNOMO-00303065_Vannprøver_01 (PDF, 186 kB)

4. august

Gode resultater alle testede steder.

EUNOMO-00303343_Badevann. uke 31 - 15 av 15 - 20210806 1227 (PDF, 785 kB)

18. august

Resultatene for prøvetaking av badevann i uke 33 viser god badevannskvalitet på alle prøvetakingspunktene i kommunen.

EUNOMO-00304620_Badevann. uke 33 - 14 av 14 - 20210820 1334 (PDF, 689 kB)

1. september

Resultatene for prøvetaking av badevann i uke 35 viser god badevannskvalitet på alle prøvetakingspunktene i kommunen. Uke 35 var siste prøvetaking av badevannskvalitet for sesongen.

EUNOMO-00306262_Badevann - 15 av 15 - 20210906 1319 (PDF, 726 kB)