Personlige skattytere: Lønnstakere, pensjonister, enkeltmannsforetak

Forskuddsskatt og restskatt for personlige skattytere

  • Til gode ved skatteoppgjøret - utbetaling
  • Betalingsproblemer - restskatt/forskuddsskatt
  • Manglende godskriving av forskuddsskatt/tilleggsforskudd/forskuddstrekk

Vi gjør oppmerksom på at skatten skal betales til forfall, selv om skatten er påklaget.
Kontaktinfo skatteoppkreverkontoret Nesodden

 

Informasjon om innbetaling av tilleggsforskudd på Skatteetatens sider

 

Dersom du ønsker å betale skatten din med efaktura finner du informasjon om dette her: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skatteoppgjor/e-faktura-ved-innbetaling-av-skatt/

 

Spørsmål om selve likningen (inntekter/fradrag) må rettes til Skatt øst
tlf. 800 80 000

 

Veiledning 

Har du skatt til gode, sørger vi for at du mottar beløpet når skatteoppgjøret er klart.

 

Får du restskatt, er det veldig viktig at du betaler beløpet innen fristene. Dersom restskatten forfaller i 2 terminer pga beløpets størrelse og 1. termin ikke blir betalt innen fristen, forfaller også den neste terminen umiddelbart.  Dessuten vil det bli renteberegning på beløpet fra forfallsdato og frem til betalingen skjer.

 

Betalingsfristene skal overholdes selv om du vil klage på likningen til Skatt øst.

 

Har du et enkeltmannsforetak eller et ansvarlig selskap får du som regel utskrevet forskuddsskatt som forfaller i 4 terminer.

  1. Termin 15. mars
  2. Termin 15. mai
  3. Termin 15. september
  4. Termin 15. november

 

Husk at du har et personlig ansvar når du eier bedriften din. Det betyr at ubetalte skatter kan innkreves av din personlige formue.

 

Lover og retningslinjer

Betaling av restskatt: Skattebetalingsloven kap. 10.