Arbeidsgivere - forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Klikk for stort bilde

 • Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • Råd og veiledning vedr. innrapportering

 

Til A - ordningen

Veiledning

Har du ansatte i ditt firma, plikter du som arbeidsgiver å trekke og betale forskuddstrekk/utleggstrekk for dine ansatte. I tillegg plikter du også å beregne og betale arbeidsgiveravgift.
Nesodden kommune ligger i sone 1 og arbeidsgivere skal som hovedregel svare 14.1 % avgift av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

Les mer om arbeidsgiveravgift på Skatteetatens sider.

 

Innrapportering

Innrapportering av både forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skjer etterskuddsvis hver måned i a-melding på Altinn.

Rapportering skjer i Altinn

 

Det er ikke lenger nødvendig å levere lønns- og trekkoppgaver gjeldende fra og med inntektsåret 2015, men det skal sendes en samlet oppstilling av inntekter, fradrag og trekk som er rapportert inn til den ansatte. Denne oversikten over rapporterte forhold må sendes til de ansatte innen 1. februar 2016. Husk at sammenstillingen også skal inneholde grunnlag for beregning av feriepenger.

 

Terminfrister for rapportering og innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift:

 1. Termin 15. mars
 2. Termin 15. mai
 3. Termin 15. juli
 4. Termin 15. september
 5. Termin 15. november
 6. Termin 15. januar året etter

 

Spørsmål

Har du ellers spørsmål om a-ordningen, ta kontakt med Skatteopplysningen på telefon 800 80 000, tastevalg 4 – 3 – 3.

 

Skatteattest:

En skatteattest viser innbetalt merverdiavgift og skatt og skal ikke være eldre enn seks måneder. Skatteattesten brukes ofte som en indikasjon på at ditt firma driver seriøst og har en trygg økonomi. 

 

I enkelte tilfeller må du ha skatteattesten:

 • Tilbud/anbud/leveranser til offentlig virksomhet over kr 100 000 (ekskl. mva.)
 • Søknad om løyve til å drive person- og godstransportvirksomhet.
 • Søknad om skjenkebevilling.
   

Trenger du skatteattest? Ta kontakt med Skatteetaten.

 

Lover og retningslinjer

Arbeidsgiveravgift:
- Folketrygdloven § 23-2 og § 24-4
- Skattebetalingsloven kap. 9 og 10
- Skattedirektoratets årlige melding om arbeidsgiveravgift

 

Skattetrekk:
- Skattebetalingsloven kap. 5, 9 og 10