Forenklet oppgjørsordning A04/A05-a-melding

Forenklet oppgjørsordning for privatpersoner som engasjerer en annen privatperson til arbeidsoppdrag og forenklet a-melding for veldedige og almennyttige organisasjoner

 

Melding om lønnet arbeid i hjemmet A04-melding

Ordningen passer godt når du som privatperson skal ha barnepass for ditt eget barn i barnets hjem, eller har enkeltutbetalinger for arbeid i tilknytning til egen bolig, som ikke utføres av selvstendig næringsdrivende.

 

For ytterligere informasjon: Melding om lønnet arbeid i hjemmet

Forenklet a-melding for veldedige eller allmennyttige organisasjoner/institusjoner A05-melding

Blanketten brukes som en del av den forenklede oppgjørsordningen når en veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon engasjerer privatpersoner til arbeidsoppdrag (beløpsbegrenset).

 

Du kan levere elektronisk gjennom Altinn. Da får du en kvittering som blant annet inneholder kontonummer og KID-nummer som skal brukes ved innbetaling til skatteoppkreveren.

 

Du kan også laste ned skjemaet på papir. Blanketten må da kopieres i tre eksemplarer, hvorav ett sendes skatteoppkreveren i din bostedskommune/kontorkommune, ett til arbeidstaker og ett som du beholder selv.

 

For ytterligere informasjon: Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon.