A-ordningen (EDAG)

A-ordningen - Klikk for stort bilde

Fra og med 1. januar 2015 skal arbeidsgiverne ikke lenger rapportere på terminoppgaver.

 

Det innføres et nytt regelverk for innrapportering av pliktige opplysninger om inntekts- og ansettelsesforhold. A-ordningen er navnet på den nye rapporteringsordningen til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB) som innføres 1. januar 2015. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver, terminoppgaver, årsoppgave for skattetrekk og arbeidsgiveravgift, samt skjemaer fra NAV og SSB.    

Målet er å gjøre det enklere for arbeidsgiverne å rapportere pliktige opplysninger til det offentlige. Hovedforenklingen i a-ordningen består i at fem skjemaer erstattes med en melding: a-meldingen.

 

Skatteetaten har fått hovedansvar for gjennomføring av EDAG-prosjektet som innfører A-ordningen.

 

A-ordningen har egen internettside Altinn.no/a-ordningen. Dette er EDAG-prosjektets hovedkanal for informasjon til publikum.


Til A - ordningen


Disse fem skjemaene erstattes i sin helhet av a-meldingen fra 1. januar 2015:
 

1.Lønns- og trekkoppgave (RF-1015)
 

2.Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025)
 

3.Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)
 

4.Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)
 

5.Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10) Oppgjørsblankett for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner (RF-1062) og oppgjørsblankett for private arbeidsgivere (RF-1049) vil videreføres gjennom a-ordningen.

 

Viktig å vite

 • A-meldingen tas i bruk for rapportering fra 2015.
   
 • Det blir nødvendig med forberedelser i 2014 for å kunne rapportere i a-ordningen i 2015.
   
 • Lønns- og trekkoppgavekodene (LTO) forsvinner.
   
 • A-meldingen sendes elektronisk fra ditt lønnssystem. Hvis du ikke har et lønnssystem, kan du registrere a-meldingen direkte i Altinn. Du kan bare rapportere på papir om du har søkt spesielt om det.
   
 • A-melding skal sendes inn for hver kalendermåned du har opplysningsplikt. Fristen for innsending er ikke endelig fastsatt.
   
 • Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk får samme betalingsfrister som før, du skal altså fortsatt betale inn dette annenhver måned slik som i dag. Terminoppgaver skal ikke lenger sendes inn. Siste innsending av terminoppgave blir for 6. termin 2014 som skal leveres i januar 2015.
   
 • Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver skal ikke lenger sendes inn. Innsendingen i 2015 som gjelder 2014 blir den siste med disse skjemaene. Fra 2015 sørger a-meldingen for at opplysningene kommer inn løpende gjennom året.
 

   

Fant du det du lette etter?