A-ordningen (EDAG)

Klikk for stort bilde

Fra og med 1. januar 2015 skal arbeidsgiverne ikke lenger rapportere på terminoppgaver.

 

Det innføres et nytt regelverk for innrapportering av pliktige opplysninger om inntekts- og ansettelsesforhold. A-ordningen er navnet på den nye rapporteringsordningen til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB) som innføres 1. januar 2015. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver, terminoppgaver, årsoppgave for skattetrekk og arbeidsgiveravgift, samt skjemaer fra NAV og SSB.    

Målet er å gjøre det enklere for arbeidsgiverne å rapportere pliktige opplysninger til det offentlige. Hovedforenklingen i a-ordningen består i at fem skjemaer erstattes med en melding: a-meldingen.

 

Skatteetaten har fått hovedansvar for gjennomføring av EDAG-prosjektet som innfører A-ordningen.

 

A-ordningen har egen internettside Altinn.no/a-ordningen. Dette er EDAG-prosjektets hovedkanal for informasjon til publikum.


Til A - ordningen


Disse fem skjemaene erstattes i sin helhet av a-meldingen fra 1. januar 2015:
 

1.Lønns- og trekkoppgave (RF-1015)
 

2.Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025)
 

3.Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)
 

4.Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)
 

5.Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10) Oppgjørsblankett for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner (RF-1062) og oppgjørsblankett for private arbeidsgivere (RF-1049) vil videreføres gjennom a-ordningen.

 

Viktig å vite

 • A-meldingen tas i bruk for rapportering fra 2015.
   
 • Det blir nødvendig med forberedelser i 2014 for å kunne rapportere i a-ordningen i 2015.
   
 • Lønns- og trekkoppgavekodene (LTO) forsvinner.
   
 • A-meldingen sendes elektronisk fra ditt lønnssystem. Hvis du ikke har et lønnssystem, kan du registrere a-meldingen direkte i Altinn. Du kan bare rapportere på papir om du har søkt spesielt om det.
   
 • A-melding skal sendes inn for hver kalendermåned du har opplysningsplikt. Fristen for innsending er ikke endelig fastsatt.
   
 • Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk får samme betalingsfrister som før, du skal altså fortsatt betale inn dette annenhver måned slik som i dag. Terminoppgaver skal ikke lenger sendes inn. Siste innsending av terminoppgave blir for 6. termin 2014 som skal leveres i januar 2015.
   
 • Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver skal ikke lenger sendes inn. Innsendingen i 2015 som gjelder 2014 blir den siste med disse skjemaene. Fra 2015 sørger a-meldingen for at opplysningene kommer inn løpende gjennom året.