Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Strategisk næringsplan

Klikk for stort bilde

Strategisk næringsplan for Nesodden kommune er vedtatt i kommunestyret 03.03.2011. Planen har blitt utarbeidet i tett sammenheng med rulleringen av kommuneplan og kommunens langsiktige arealstrategi, hvor utnyttelsen av nåværende og fremtidige næringsarealer i kommunen gir sentrale føringer for stedskonsentrasjonen av næringslivet fremover.

Nesodden kommune er svært opptatt av å beholde og styrke det eksisterende næringslivet. Samtidig er næringslivet i en kontinuerlig endring og mot mer globale tilpasninger. Dette medfører etablering av nye bedrifter, nye markeder og bransjer. Kommunens næringsliv reflekterer den utvikling som skjer i Osloregionen og ønsker å tilrettelegge for nyskapning, nye etablerere og gründere.

 

Strategisk næringsplan 2011-2023

Prosjektleder for Strategisk næringsplan er Virksomhetsleder Martin Lundquist
Tlf : 908 78 908
E-post: martin.lundquist@nesodden.kommune.no

 

Styringsgruppe, Strategisk Næringplan: