Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Ønsker du å drive kioskdrift/foodtruck på noen av kommunens strender sommeren 2021?  

Tillatelse til å drive kioskdrift eller foodtruck på Nesoddens badeplasser sommer 2021​​​

Badeliv på Hellvik strand. Foto: M. Rand-Hendriksen - Klikk for stort bildeBadeliv på Hellvik strand. Foto: M. Rand-Hendriksen Kommunen vil som grunneier tillate at næringsdrivende, som har nødvendige tillatelser til å drive kiosk eller foodtruck, kan drive mobil kiosk eller foodtruck ved Nesoddens badeplasser, på følgende vilkår:

 • Leier har alene det fulle ansvar for at alle nødvendige tillatelser, herunder fra Mattilsynet, veimyndighetene med videre, er innhentet. 
 • Leier plikter å holde arealet rundt kioskdrift/foodtruck fritt for søppel og i ryddig stand, og har ansvaret for at utsalget ikke forårsaker unødvendig ulempe eller sjenanse for brukere av området, eller naboer med videre. 
 • Leier plikter å ivareta smittevern iht til nasjonale og lokale retningslinjer, og skal bl.a. sørge for: 
   
  • Smittevernfaglig forsvarlige løsninger 
  • Det skal kun benyttes kortbetaling eller betaling via app (ikke kontanter) 
  • Det skal avstandmerkes for evt. kø til kiosken 
  • Det skal være spritdispenser tilgjengelig for kundene ved disken 
 • Leie av tomt er gratis.  
 • Leietaker må selv sørge for vann og avløp i eget lukket anlegg.  
 • Leie av strøm tilgjengelig til selvkost ved Hellviktangen og Oksval, ved plassering nær bygg.  På annen plassering og øvrig badeplasser er det ikke strøm tilgjengelig. 
   

Brudd på vilkår for kioskdriften/foodtruck medfører at tillatelsen opphører umiddelbart og at kioskdrift/foodtruck på sted(ene) avvikles straks. 

 

Slik søker du:Kart over badeplasser på Nesodden - Klikk for stort bildeKart over badeplasser på Nesodden 

Du kan søke om å drive kioskdrift/foodtruck for perioden: 15. juni – 30 august 2021 ved Nesoddens badeplasser:  

https://www.nesodden.kommune.no/natur-miljo/friluftsliv/badeomrader/badeplasser/  

 

For å kunne vurdere søknaden må du sende en søknad der du har med organisasjonsnummer, beskrivelse av konseptet ditt (hva skal du selge, åpningstider, størrelse mobil enhet, ønsket utsalgssted/badeplass etc.), beskrivelse av relevante tillatelser for å drive salg av kioskvarer/mat og ønsket sted for drift. Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan du vil i hensynta smittevernregler, jamfør den pågående koronasituasjonen. 

 

Søknadsfrist er 15. mai 2021. Nesodden kommune har som mål å fatte en rask beslutning. 
Kommunen forbeholder seg retten til å vurdere søknader om kioskdrift som kommer inn etter denne fristen dersom den enkelte lokalitet er egnet for flere aktører.

 

Send din søknad til Nesodden kommune: post@nesodden.kommune.no

 

Merk e-post i emne feltet: kioskdrift 2021- 20/1631 - <søkers navn> 

.