Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Ny, ekstraordinær støtte til næringslivet på Nesodden – søk innen 31. mai

Nesodden kommune har mottatt over 800 000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som skal gis som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden.Plante som vokser i mynthaug. Foto: Istockphoto - Klikk for stort bilde Foto: Istockphoto  

 Formannskapet på Nesodden vedtok 12. mai 2021 at midlene skal  fordeles til bedrifter i bransjer som i særlig grad har blitt påvirket økonomisk av smitteverntiltakene i forbindelse med covid-19. Dette gjelder flere bransjer på Nesodden, og rettes mot bedrifter som har blitt rammet, og som faller utenfor andre kompensasjonsordninger.

 

Hvem kan søke om midler

Alle lokale foretak som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak kan søke. Kriteriet for å bli regnet som lokalt foretak er at foretaket er registrert i Nesodden kommune og har operativ virksomhet i kommunen. Støtten er tenkt å særlig kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, gi støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og til andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Foretak innen kunst, kultur og andre kreative næringer som er særlig hardt rammet av pandemien kan også søke. 

 

Les mer om ordningen her, og søk innen 31. mai

 

.