Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Ny, ekstraordinær støtte til næringslivet på Nesodden – søk innen 15. august

Penger - Klikk for stort bildeNesodden kommune har mottatt over 1.3 mill. kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som skal gis som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden, i del 3 av ordningen.

KOMPENSASJON TIL LOKALE VIRKSOMHETER RAMMET AV PANDEMIEN – del 3

Nesodden kommune skal fordele kr 1 354 105 i statlige kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 

Målet med ordningen/tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak, og nedstengning av virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

 

Søknadsfrist er søndag den 15. august 2021, kl. 24:00
Ordningen gjelder for perioden 01.01.2021 - 30.06.2021.

 

Les mer om ordningen her, og søk innen 15. august