Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Disse ble tildelt midler fra kommunal kompensasjonsordning del 2

Plante som vokser i mynthaug. Foto: Istockphoto - Klikk for stort bilde Istockphoto Nesodden kommune mottok 842 tusen kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som ble  gitt som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden.  

Hvem kunne søke om midler?

 

Alle lokale foretak som var registrert i Nesodden kommune, og som var særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og hadde operativ virksomhet i kommunen kunne søke. Det gjaldt særlig støtte som kompenserte lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

 

Disse fikk tildelt midler fra del 2 av ordningen

 

- MEDIATEAM FOLLO AS

75 250

- SPISKAMMERSET SELSKAPSMAT AS

100 000

- INDO NATURALS AS

65 000

- PRO GRAM

21 200

- BIT RIG FIX AS

68 000

- ANNAS HYBEL AS

100 000

- EVENTET.NO INA HELENE LINDSETH

100 000

- SIGNALEN SJØBAD AS

100 000

- FJELLSTRAND FISK OG VILT AS

100 000