Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Næringsliv på Nesodden

Nesodden kommune ønsker å ha en god dialog med næringslivet. Vi vil derfor legge ut nyheter som omhandler saker der offentlig forvaltning og næringslivets interesser møtes.

Forskjellige yrkesgrupper

Målet med ordningen er å støtte bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping, samt bidra til et sterkt innovasjonssystem i hele Viken, sier Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad

Nesodden kommune har mottatt nær 4,5 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som skal gis som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden.

Plante som vokser i mynthaug. Foto: Istockphoto

  Nesodden kommune har mottatt nær 4,5 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som skal gis som kompensasjon til lokalt næringsliv på Nesodden.

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte. Viken fylkeskommune lyser ut midler og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift

Pandemien gjør mye vanskelig for næringslivet i Viken. Vi håper BIO-midlene vi nå lyser ut kan være et bidrag for å lette hverdagen noe. I fjor så vi at det helt konkret førte til at ansatte kunne ta kurs og få opplæring i stedet for å bli permittert. Det er bra både på kort og lang sikt. Midlene bidro både til færre permitteringer, og at bedriftsledere kunne tenke langsiktig om hva slags kompetanse de ansatte behøver for fremtiden, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Ås, Vestby, Nordre Follo, Frogn og Enebakk kommune mottok til sammen 5,4 millioner til kommunalt Covid-19 næringsfond fra Viken, og alle kommunene satt av 10% av midlene til et eget Follofond. Follo kommunene, ved faggruppen for næring, utlyste 18. november 540 000 kroner i ekstraordinært kommunalt næringsfond som følge av Covid-19. Søknadsfristen var 9. desember og det kom inn 4 søknader innen fristen. To av søkerne har fått tilsagn om økonomisk støtte.

 

 

Forskjellige yrkesgrupper

 Næringslivet i alle kommuner har store utfordringer i korona-situasjonen, og Follokommunene har nå mottatt 540 000 kroner fra staten som inngår i et ekstraordinært kommunalt næringsfond. Tilskuddsmidlene skal innrettes mot bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling i Follo på tvers av regionen. 

Hvordan framtidens Tangen sentrum skal utformes angår og engasjerer mange. Onsdag 26. august ble det arrangert et seminar for formannskapet i Nesodden kommune der tema var «parallelloppdraget».

I samarbeid med foreningen Nesoddliv gikk SmartUse AS ut med en spørreundersøkelse i perioden 1 - 21 juni i år.  Formålet med undersøkelsen var å kartlegge mulighetene for økt ressursdeling på Nesodden.

Koronapandemien har også på Nesodden påvirket det lokale næringslivet på en negativ måte. For å gi en håndsrekning til næringslivet, og samtidig gi oss alle en hyggelig hilsen, har kommunen kjøpt 54 blomsterpotter fra Arnfinn Pedersen og 108 blomster fra Schrader Gartneri. Blomsterhilsnene er plassert i lyktestolper på Fagerstrand, på Nesoddtangen brygge og utenfor Tangenten.

 

God sommer og takk for at dere fremdeles følger smittevernreglene!

 

 

Tirsdag denne uka gjennomførte Etablerertjenesten sammen med kommunene i Follo den andre av en rekke gründercafeer denne høsten. Denne gangen var det Nesoddens tur og da inviterte vi til samling hos BiT RiG FiX. Rundt 25 interesserte tok turen til Fjellstrand i sensommervarmen tirsdag.