Næringsliv på Nesodden

Nesodden kommune ønsker å ha en god dialog med næringslivet. Vi vil derfor legge ut nyheter som omhandler saker der offentlig forvaltning og næringslivets interesser møtes.

Næringslivet på Nesodden berøres særlig av de rammebetingelsene som omhandler arealspørsmål.

For å skape et bedre miljø og klima for bedriftsetableringer og næringsutvikling har Nesodden kommune i samarbeid med Nesodden Næringsråd og næringslivet på Nesodden utviklet en strategisk næringsplan for 2011-2023.  (PDF, 2 MB)

Den strategiske næringsplanen inneholder visjon, mål, og strategier og tiltak som skal bidra til et mer konkurransedyktig næringsliv i årene fremover.

Gjennom satsningen på strategisk næringsplan ønsker Nesodden kommune å ta initiativ, være en forutsigbar aktør og drive en fremtidsrettet næringspolitikk, som legger til rette for økt livskvalitet og et mer levende lokalsamfunn.

Gi oss gjerne tilbakemelding, "ris og ros" for den næringspolitikken som føres i kommunen.

I samarbeid med foreningen Nesoddliv gikk SmartUse AS ut med en spørreundersøkelse i perioden 1 - 21 juni i år.  Formålet med undersøkelsen var å kartlegge mulighetene for økt ressursdeling på Nesodden.

Tirsdag denne uka gjennomførte Etablerertjenesten sammen med kommunene i Follo den andre av en rekke gründercafeer denne høsten. Denne gangen var det Nesoddens tur og da inviterte vi til samling hos BiT RiG FiX. Rundt 25 interesserte tok turen til Fjellstrand i sensommervarmen tirsdag.

 

 

 

Det lokale næringslivet på Nesodden deltok tirsdag 20.11. på frokostseminar om offentlige anbud. Under finner du presentasjonen fra seminaret og relevant kontaktinformasjon.

 

35 stykker deltok på frokostseminaret om offentlige anbud som ble arrangert i regi av Nesodden næringsråd og Nesodden kommune. Det var bred enighet om at det er i alles interesse at flere lokale bedrifter er med i anbudskonkurranser, og at seminaret var et viktig bidrag inn i den forbindelse. 

 

20. november blir det frokost, kaffe og innføring i anbudskonkurranser.

 

 

Elever i entreprenørskapsfaget ved Nesodden vgs er i disse dager i gang med å starte ungdomsbedrifter. I løpet av bare et skoleår skal elevene starte opp og drive en egen bedrift. De vil gjerne ha noen å spille ball med.

 

Sett av noen minutter til en prat

En viktig suksessfaktor for nyoppstartede bedrifter er tilgang på lokale ressurser og nettverk. Entreprenørskapselevene vil bli oppfordret til å ta kontakt med lokalt næringsliv for å få råd og veiledning.

 

- Å ta opp telefonen å ringe næringslivet når du er 17 år kan oppleves som litt skummelt, påpeker faglærer for Media og entreprenørskap Stig Mangschau, og oppfordrer derfor næringslivet til å ta godt imot dem når de ringer.

 

I første omgang kan det hende det bare en liten prat elevene trenger. For å lære mer om en bransje, for å utforske behovene i en sektor eller bare for å spille ball om en ide de har.

Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Nå utlyser de gründerpisen for 2019. Kjenner du noen som fortjener den?

Kommunen ønsker en utvikling som er bærekraftig, fremtidsrettet, likeverdig og åpen. Det er hovedverdiene i kommuneplanen som nå ligger ute til offentlig ettersyn. Hva er viktig for deg? Du kan gi innspill frem til 1. august. 

Hege Andersen

Hege Andersen er ansatt som næringsrådgiver i Nesodden kommune. Hun begynner i den nyopprettede stillingen i august.

Norges Vel vant anbudskonkurransen om å drifte Etablerertjenesten i Follo

Norges Vel vant anbudskonkurransen om å drifte Etablerertjenesten i Follo og fortsetter dermed å bistå gründere i vår region. Snart annonseres vårens kurs i bedriftsetablering.

 

Nesoddparken. Foto: Knut Listerud

Er du innenfor et typisk kreativt yrke og er ute etter atelier eller kontor og et miljø der du treffer flere mennesker? Nesoddparken har noen ledige lokaler til leie, fra 8 til 20 kvm. Lokalene leies ut fortrinnsvis for lengre perioder. Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter leier ut lokaler til små kreative bedrifter som vil være en del av et miljø. Nesoddparken leier ut ca. 50 mindre næringslokaler og har felles spiserom og konferanserom, samt et stort flott uteområde opparbeidet som hage/park. Nesoddparken ligger i Løeshagav. 49 på Nesodden.

Kontakt for leie av kontor eller atelier:

Solveig Grande, telefon 934 03073 eller e-post: Solveig.grande@gmail.com