Nesodden Næringsråd

Nesodden har et eget næringsråd: www.nesoddenvekst.no

Nesodden næringsråd logo - Klikk for stort bilde

Næringsrådets formål er å være en nøytral og upolitisk organisasjon. Nesodden Næringsråd ønsker å samle alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter.

Dedikert til
LOKALT NÆRINGSLIV 

Nesodden Næringsråd (NNR) er en nøytral og upolitisk organisasjon. NNR ønsker å samle alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter.

Medlemsfordeler og viktige oppgaver for NNR:

 • Arbeide for at næringslivet i Nesodden kommune får best mulig utviklings-muligheter.
 • NNR skal ivareta næringslivets interesser spesielt overfor kommunale myndigheter.
 • Fremme opplysninger og informasjon av faglig og økonomisk art.
 • Vi avholder regelmessige kontaktmøter med politisk ledelse og administrasjon.
  Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.
 • 25% rabatt på hjemmesider og trykksaker hos Haugum Multimedia
 • NNR arrangerer frokostmøter tilpasset næringslivet og andre arrangementer av faglig og sosial art i løpet av året.
 • Medlemskap i NNR gir tilgang til et voksende nettverk av beslutningstakere i kommunens næringsliv og styrende organer.
 • Din bedrift blir oppført på vår hjemmeside, med link til bedriftens hjemmeside.

Styret i Nesodden næringsråd består av

 • Styreleder Torgeir Koteng, Hagespesialisten AS
 • Nestleder i styret, Eystein Ruud, Schrader Gartneri AS
 • Stein Hodnungseth, Flaskebekk Senter AS
 • Inger Lise Welhaven, Welhaven AS
 • Aina Jacobsen, www.yesvileker.no