Korona og næringslivet

Nyttig informasjon til næringslivet

Koronakrisen har ført til krevende tider for næringslivet, både i Nesodden kommune og ellers i landet. 


På denne siden har vi samlet informasjon som kan være nyttige for næringslivet i tiden fremover.

Beredskapsrådet for næring disponerer 300 000 kr i midler til en søknadsordningen for å tilrettelegge for vekst og utvikling gjennom innovative prosjekter i næringslivet. Disse er nå delt ut.

 

    

 

Som ett av flere tiltak i forbindelse med Korona-krisen har Nesodden kommune vedtatt en søkeordning for virksomheter på Nesodden. Gjennom støtte til prosjekter som bidrar til nyskaping og næringsutvikling skal ordningen styrke lokale virksomheter i en utfordrende tid pga. koronasituasjonen.

 

Nesodden kommune har laget retningslinjer (PDF, 144 kB) for ansatte i serveringsbransjen og koronavettregler (PDF, 2 MB)for besøkende.

Tirsdag 7. april avholdes det første møtet i beredskapsrådet for næring. 

Er du næringsdrivende på Nesodden? Nesodden kommune gjennomfører nå en undersøkelse blant lokale bedrifter for å få en oversikt over det lokale næringslivets situasjon sett i forhold til den pågående koronapandemien.