Skjenkebevilling

For å kunne skjenke alkohol må man ha skjenkebevilling.

Skjenkebevilling deles inn i forskjellige typer bevilling avhengig av hvordan skjenkingen skal foregå.

 

Les mer om:

 

Skjenkebevillingen kan gjelde alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 eller 3:

  • Gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Tilsvarer øl.
  • Gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. Tilsvarer vin.
  • Gruppe 3: drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol. Tilsvarer brennevin. 

Kommunen krever inn omsetningsgebyr for skjenkebevilling.

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.- Bevillingsgebyr

 

Kontakt Nesodden kommune tlf 66964300

 

Gjeldende bestemmelser:

 

Klageadgang