Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Serveringsbevilling

For å drive med serveringsvirksomhet og/eller skjenking av alkoholholdig drikk, må du ha serveringsbevilling fra kommunen. I utgangspunktet kreves det serveringsbevilling ved alle steder hvor det foregår servering av mat og/eller drikke i næring og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.

 

Hvordan få serveringsbevilling?

 • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven.
 • Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel.
 • Serveringsstedet må ha en styrer/daglig leder som skal ha det reelle ansvaret for den daglige driften. 

Følgende vedlegg må legges ved søknaden:

 • Firmaattest e.l.
 • Skatteattest
 • Bekreftelse på bestått Etablererprøve for daglig leder/styrer
 • Beskrivelse av stedets beliggenhet og plantegninger
 • Bekreftelse på at serveringsvirksomheten er innmeldt til Mattilsynet
 • Dokumentasjon på leie-eieforhold for serveringslokalene
 • Brukstillatelse for lokalene fra plan- og bygningsavdelingen og en planskisse

Ved uteservering må følgende vedlegges:

 • godkjenning fra grunneier
 • Skisse over uteserveringsarealet med mål
 • leiekontrakt for utearealer (ved kommunal grunn)

Søknadsskjema for serveringsbevilling

 

Saksbehandlingstid

I behandlingen av søknad om serveringsbevilling skal det innhentes uttalelse fra politi og skatteetaten. Serveringsloven sier at en søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager, hvis ikke sakens kompleksitet tilsier noe annet. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen. Saksbehandlingstiden på 60 dager regnes fra når den som søker har levert all påkrevd dokumentasjon.

 

Kommunedirektøren har delegert myndighet til å behandle søknader om serveringsbevilling.