Etablererprøve for serveringsvirksomhet

For tiden må man henvende seg til Oslo kommune for å avlegge prøve. Klikke her for informasjon.

 

Beskrivelse


Etablererprøven skal sikre at ansvarlige for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper og kvalifikasjoner for driften. Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette Etablererprøven.
For å få serveringsbevilling, må styrer av serveringsstedet ha bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet og ha god vandel. Dette er ikke det samme som kunnskapsprøve i Alkoholloven. Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare prøven. I tillegg gis kandidaten 10 minutter til å overføre svarene til prøvens forside. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige.

Kommunen vil legge til rette for at du kan ta Etablererprøven. På dagen for prøveavleggelse må du ta med gyldig legitimasjon m/bilde. Prøven avholdes i Tangenten - Nesodden kommunesenter sine lokaler. Du må avtale tid på forhånd. Det er anledning til å ha med følgende hjelpemidler:
Lovsamling. Dette må du ta med selv.
Det er ikke anledning til å ha med ordbok, lærebok eller mobil under avleggelse av prøven.

 

Utstedelse av bevis


Ved bestått prøve vil du få utstedt et bevis. Beviset bør du ta godt vare på da det tjener som dokumentasjon på at du har de nødvendige kunnskaper om serveringslovgivningen. 

Beviset er gyldig på ubestemt tid.

 

Pensum


Prøven skal være basert på det materialet som er omtalt i læreboken: "Læremateriell - etablererprøven for serveringsvirksomhet" Læreboken kan kun bestilles i nettbutikken:

vinn.no

 

Nødvendige kunnskaper vil du kunne skaffe deg ved å lese serveringsloven  med tilhørende forskrift.

Det er også mulig å kjøpe tilgang til en testportal og gjennomføre testprøver på nettstedet www.vinn.no

Det gis mulighet til å kjøpe tilgang til 3 ulike testprøver:

  • Etablererprøven for serveringsvirksomhet
  • Kunnskapsprøven i alkoholloven – salgsvirksomhet
  • Kunnskapsprøven i alkoholloven – skjenkevirksomhet

 

Man får tilgang i 7 dager fra innloggingsdato og kan gjennomføre ubegrenset med testprøver i denne perioden. Ved kjøp får brukeren tilsendt e-post med detaljene rundt innlogging på portalen.

Priser

  • Læremateriell til etablererprøven eller kunnskapsprøven koster kr. 400,- per stk inkl. porto
  • Tilgang til testprøver koster kr. 400,- for 7 dager for hver av prøvene. Man kan gjennomføre ubegrenset antall prøver innenfor de 7 dagene
  • Dersom man kjøper både læremateriell og tilgang til testprøver koster dette totalt kr. 600,-

 

Lover og retningslinjer


Orientering om etablererprøven (rundskriv)
Forskrift om etablererprøve for styrer av serveringssted
Serveringsloven

 

Pris


Før du avlegger prøven, må du betale inn et gebyr på kr 400,-. Betalingen skjer ved betaling i betalingsterminal, vi tar dessverre ikke i mot kontanter. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

 

Klagemulighet


Det er ingen klagemulighet, men du kan ta prøven om igjen. Det må betales nytt gebyr for hver prøveavleggelse.