Kunnskapsprøve - Alkoholloven

For tiden må man henvende seg til Oslo kommune for å avlegge prøve. Klikke her for informasjon.

 

Beskrivelse


Prøven er obligatorisk for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om permanent salgs- eller skjenkebevilling for alkohol. 

Kunnskapsprøven om alkoholloven er en flervalgsprøve. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. I tillegg får du 10 minutter til å overføre svarene til prøvens forside. Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Det er forskjellig prøve for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. For å kunne godkjennes som styrer eller stedfortreder må du ha bestått prøven for den bevillingstype som virksomheten har.

Kommunen vil legge til rette for at du kan ta kunnskapsprøven. På dagen for prøveavleggelse må du ta med gyldig legitimasjon m/ bilde. Prøven avholdes i Tangenten - Nesodden kommunesenter sine lokaler. Du må avtale tid på forhånd. Det er ikke anledning til å ha med hjelpemidler eller mobil under avleggelse av prøven.

 

Utstedelse av bevisVed bestått prøve vil du få utstedt et bevis. Beviset bør du ta godt vare på da det tjener som dokumentasjon på at du har de nødvendige kunnskaper om alkohollovgivningen som styrer eller stedfortreder.

Beviset er gyldig på ubestemt tid.

 

Pensum

Prøve for skjenkebevilling
Ved prøve for skjenkebevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften (forskrift av 8.juni 2005, nr 538) kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14. Videre bør prøvetakeren har kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

 

Prøve for salgsbevilling
Ved prøve for salgsbevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften (forskrift av 8.juni 2005, nr 538) kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Videre bør prøvetakeren har kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.


Nødvendige kunnskaper vil du kunne skaffe deg ved å lese alkoholloven med tilhørende forskrift.

Forskriften om kunnskapsprøve.

Alkoholloven   

 

Læremateriell

Læremateriell til etablererprøven og kunnskapsprøven kan kun kjøpes i nettbutikk på www.vinn.no

Det er også mulig å kjøpe tilgang til en testportal og gjennomføre testprøver på nettstedet www.vinn.no

Det gis mulighet til å kjøpe tilgang til 3 ulike testprøver:

  • Etablererprøven for serveringsvirksomhet
  • Kunnskapsprøven i alkoholloven – salgsvirksomhet
  • Kunnskapsprøven i alkoholloven – skjenkevirksomhet

 

Man får tilgang i 7 dager fra innloggingsdato og kan gjennomføre ubegrenset med testprøver i denne perioden. Ved kjøp får brukeren tilsendt e-post med detaljene rundt innlogging på portalen.

Priser

  • Læremateriell til etablererprøven eller kunnskapsprøven koster kr. 400,- per stk inkl. porto
  • Tilgang til testprøver koster kr. 400,- for 7 dager for hver av prøvene. Man kan gjennomføre ubegrenset antall prøver innenfor de 7 dagene
  • Dersom man kjøper både læremateriell og tilgang til testprøver koster dette totalt kr. 600,-

 

Lover og retningslinjer


Kunnskapsprøven, informasjon fra Helsedirektoratet  

Orientering om etablererprøven (rundskriv)

Alkoholforskriften kap. 5

 

Pris 


Før du avlegger prøven, må du betale inn et gebyr på kr 400,-. Betalingen skjer ved betaling i betalingsterminal, vi tar dessverre ikke i mot kontanter. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.
 

Klagemulighet


Det er ingen klagemulighet, men du kan ta prøven om igjen. Det må betales gebyr for hvert forsøk på prøveavleggelse.

 

Merknader


Personer som har tilknytning til en virksomhet med statlig skjenkebevilling (tog, fly, forsvarets befalsmesser), kontakter Fylkesmannen.