Nesoddens næringsliv

Næringsliv

Korona og næringsliv

Koronakrisen har ført til krevende tider for næringslivet, både i Nesodden kommune og ellers i landet. Tiltak som er innført påvirker på forskjellig vis næringslivets evne til å utvikle og opprettholde konkurransekraftig og lønnsom drift. Det er mye å sette seg inn i og endringer skjer raskt.

 

Her finner du nyttig informasjon for næringslivet i tiden fremover

Nyheter næringsliv

Nesodden kommune ønsker å ha en god dialog med næringslivet.

 

Vi vil derfor legge ut nyheter som omhandler saker der offentlig forvaltning og næringslivets interesser møtes.

 

Mer informasjon

 

Kontaktinformasjon næringsrådgiver


Ønsker du å etablere en bedrift på Nesodden,
eller driver du egen bedrift og lurer på noe?

 
Ta kontakt med meg!

 

Klikk for stort bildeOdd Fylling
Næringsrådgiver
E-post: odd.fylling@nesodden.kommune.no
Telefon: 410 00 500

 

 

Hjelp til etablering eller utvikling av bedrift

Klikk for stort bilde

Ønsker du å etablere egen virksomhet, eller driver du en virksomhet i dag.

Nesodden kommune ønsker å legge til rette for at nye bedrifter skal få etablere seg i kommunen, og at eksisterende bedrifter skal få til vekst og utvikling.    

 

Kommunen samarbeider med Etablerertjenesten i Viken for å kunne tilby veiledning og kurs. Det finnes tilbud om individuell veiledning, Grunnkurs, Temakurs, Gründerfrokoster og andre arrangementer. De hjelper deg også med næringsfaglig vurdering. Tilbudet er for alle som vil etablere seg i Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås kommune.

 

Etablerertjenestens nettsider:  Etablerertjenesten

 

 

Idémøte med næringsrådgiveren i Nesodden kommune.

 

1) Har du en ide som du vil diskutere med næringsrådgiveren i kommunen? 
Vi gir individuell veiledning på din idé, som første steg på veien til å etablere en bedrift. Dette er en kort innføring i hva som kan være lurt å tenke på, og hva du bør tenke på, når du skal etablere deg som selvstendig næringsdrivende. Du vil også få tips og råd om hvordan du kan jobbe smart med å utvikle forretningsideen din videre.

 

2) Driver du en bedrift i dag og har behov for hjelp og veiledning til vekst og utvikling, endring, omstilling, ta kontakt med næringsrådgiver for en veiledningssamtale.

 

Eksempel på tema du kan snakke med næringsrådgiver om:

  • Har en forretningside, og ønsker å utforske potensialet.
  • Usikker på om din ide er god nok.
  • Er det et marked og betalingsvillighet for ditt forretningskonsept
  • Ønsker å starte noe ved siden av annen jobb
  • Hvordan starter jeg rent praktisk fra A-Å
  • Driver egen bedrift og vil sette fart videre

 

Terskelen for å snakke med oss er lav!  Alle som bærer på en idé eller ser en ny mulighet skal få tilgang på informasjon og veiledning.

 

 
Ta kontakt med Odd Fylling, næringsrådgiver i Nesodden kommune!Odd Fylling - Klikk for stort bilde 

 

 

​​Odd Fylling 
Næringsrådgiver
E-post: odd.fylling@nesodden.kommune.no
Telefon: 410 00 500

 

 

 

 

Nesodden Næringsråd - næringsforening på Nesodden

Nesodden har et eget næringsråd, her finner du Nesodden Næringsråd


Klikk for stort bilde  

Næringsrådets formål er å være en nøytral og upolitisk organisasjon. Nesodden Næringsråd ønsker å samle alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter.

Mer informasjon

Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter

Foto: Anne Stol Øyan - Klikk for stort bilde Anne Stol Øyan

Nesoddparken AS er Nesoddens kunst- og kulturnæringssenter.

 

Nesoddparken er et kunst- og kreativt ressurssenter og et arbeidssted for et vidt spekter av små aktører innenfor kunst- og kulturnæringer.

 

Foruten å være arbeidssted for ca. 55 virksomheter, er Nesoddparken også et besøkssenter. Vi disponerer ca. 2200 kvm. kontor-, verksted og atelier arealer og en park på ca. 19 mål. Nesoddparken ble etablert i 2009 og er organisert som et aksjeselskap.

Vi holder til i Løeshagaveien 49 på Nesodden, like i nærheten av Nesodden kirke.

 

 

Næringsarealer på Nesodden
Follorådet - et regionalt samarbeid

 

Follorådet er et regionalt samarbeidsorgan for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune.

 

Follorådets målsetting er:

  • mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder
  • kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt samarbeid om samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon

 

Mer informasjon

 

Strategisk næringsplan - for utvikling av lokalt næringsliv

 

"Strategisk næringsplan 2020-2023" og "Handlingsplan for næring 2020",

ble vedtatt i kommunestyret 29. april 2020.Christian Brun - Klikk for stort bilde Foto: Christian Brun    

 

 

 

Mer informasjon

 

 

 

 

Alkohol og servering

 

Dersom du skal starte et serverings- eller skjenkested på Nesodden trenger du bevilling fra kommunen.

 

Mer informasjon

 

Tobakkstilsyn

Skal du selge tobakksvarer? Finn informasjon her.

Follo landbrukskontor

 

 

Her finnes nettstedet til Follo landbrukskontor.

 

Til nettsiden

 

Om Nesoddens næringsliv

 

Den største andelen av næringslivet på Nesodden er preget av tjenesteytende næringer, mange enkeltmannsforetak og små bedrifter.

 

Totalt har Nesodden 1917 aktive virksomheter (SSB 2020), og ifølge enhetsregisteret er det 1067 virksomheter på Nesodden som er registrert i MVA-registeret (per 18.02.2020).

 

Av virksomhetene på Nesodden utgjør tertiærnæringer 83,1 %, sekundærnæringer 14%
og primærnæringer 2,7 % (SSB 2019).


Nesodden har dobbelt så mange yrkesaktive som arbeidsplasser. Halvparten av arbeidsstokken pendler ut av kommunen, mange til Oslo. De største arbeidsplassene på Nesodden er Nesodden kommune og Sunnaas sykehus.

 

Næringsarealer på Nesodden


Nesodden har få ledige ferdig regulerte areal til næring, og lokalt næringsliv etterlyser noen arealer som krever litt plass til næring spredt utover i kommunen. Nesodden kommunen planlegger for handel og næring i kombinasjon med boligformål, attraktive byrom og utearealer både på Tangen og Fagerstrand, og det legges til rette for plasskrevende næring på Munkerud. I forbindelse med rullering av kommuneplanen er det avsatt nye områder til næringsformål:

 

I kommuneplan 2014-2026 er det totalt sonet 683 DAA til næringsformål, sentrumsformål, forretninger og råstoffutvinning.

 

I kommuneplan 2018-2042 er det totalt sonet 2.602 DAA til næringsformål,  sentrumsformål eller kombinert bebyggelsesformål.

 

Områder sonet til sentrumsformål for Tangen og Fagerstrand til sammen er 316 DAA.
Rene næringsformål er økt med 416 DAA, fra 442 DAA til 858 DAA.

Her finnes mer om næringslivet på Nesodden

 

Forskjellige yrkesgrupper - Klikk for stort bilde Istockphoto