Nesoddens næringsliv

Næringsliv

Korona og næringsliv

Koronakrisen har ført til krevende tider for næringslivet, både i Nesodden kommune og ellers i landet. Tiltak som er innført påvirker på forskjellig vis næringslivets evne til å utvikle og opprettholde konkurransekraftig og lønnsom drift. Det er mye å sette seg inn i og endringer skjer raskt.

 

Her finner du nyttig informasjon for næringslivet i tiden fremover

Om nesoddens Næringsliv

Nesodden har lite næringsliv i forhold til folketallet. Kommunen har imidlertid hatt en vekst i antallet arbeidsplasser på ca. 23 % i perioden 2012-2017.

 

I forhold til folketallet har Nesodden en forholdsvis høy andel nyetablerere. Nesodden er rangert som 44. beste kommune i hele landet (av totalt 428 kommuner) i forhold til nyetableringer.Mer informasjon

Nyheter næringsliv

Nesodden kommune ønsker å ha en god dialog med næringslivet. Vi vil derfor legge ut nyheter som omhandler saker der offentlig forvaltning og næringslivets interesser møtes.

Mer informasjon

Alkohol og servering

Dersom du skal starte et serverings- eller skjenkested på Nesodden trenger du bevilling fra kommunen.

Mer informasjon

Tobakkstilsyn

Skal du selge tobakksvarer? Finn informasjon her.

Etablererveiledning Nesodden og Follo

Etableringstjenesten tilbys av Follorådet. Det tilbys generelle etableringskurs, temakurs og veiledning.

Etablerertjenestens nettsider: www.etablerer-akershus.no

Ta kontakt med Etablerertjenesten ved Marius Sandvik for å avtale time for gratis individuell veiledning. Telefon: 90 74 87 58 eller på E-post: Marius.sandvik@norgesvel.no.

Follo landbrukskontor
Nesodden Næringsråd

Nesodden har et eget næringsråd: www.nesoddenvekst.no

Nesodden næringsråd logo - Klikk for stort bilde

Næringsrådets formål er å være en nøytral og upolitisk organisasjon. Nesodden Næringsråd ønsker å samle alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter.

Mer informasjon

NHOs næringsbarometer
Næringsarealer på Nesodden

Søk etter næringseiendommer til salgs på Nesodden

Søk etter næringsareal til leie på Nesodden

Søk etter næringstomter til salgs på Nesodden

Kommuneplanen angir nåværende og fremtidige næringsarealer. Utfordringen blir å finne rett virksomhet på rett plass. Kommuneplanens arealdel for 2014-2026

Regionalt samarbeid

Follorådet er et regionalt samarbeidsorgan for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune.

Mer informasjon

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan for Nesodden kommune er vedtatt i kommunestyret 03.03.2011. Planen har blitt utarbeidet i tett sammenheng med rulleringen av kommuneplan og kommunens langsiktige arealstrategi, hvor utnyttelsen av nåværende og fremtidige næringsarealer i kommunen gir sentrale føringer for stedskonsentrasjonen av næringslivet fremover.

Mer informasjon

Utviklingsprosjekter

Foto: Anne Stol Øyan - Klikk for stort bilde Anne Stol Øyan Nesoddparken AS er Nesoddens kunst- og kulturnæringssenter. Senteret forestår utleie av lokaler og legger forholdene til rette for inntil 50 virksomheter innen kunst- og kulturfeltet. Nesoddparken samarbeider om, og arrangerer, ulike typer møter og kurs som er åpne både for leietakerne og andre. I tillegg legges det til rette for publikumsrettet programvirksomhet.

Kontaktinformasjon Næringsrådgiver i Nesodden kommune

Hege Andersen - Klikk for stort bilde

Næringsrådgiver 

Hege Andersen

hege.andersen@nesodden.kommune.no

Telefon 47753969

Forskjellige yrkesgrupper - Klikk for stort bilde Istockphoto