Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Remontér AS - Vekst- og attføringsbedrift

Remontér AS er en kommunalt eid vekst- og attføringsbedrift som i samarbeid med NAV og Nesodden kommune driver ulike tiltak. Bedriften sysselsetter mennesker som trenger en trygg og tilrettelagt arbeidsplass på permanent basis, eller variert arbeidstrening i en kortere periode for å finne veien tilbake til det ordinære arbeidslivet.

 

Bedriften drifter i dag 3 ulike tiltak på oppdrag fra NAV og Nesodden Kommune.

 

  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA) som er et jobbtilbud til personer med uførestatus, men som har lyst og arbeidsevne som kan ivaretas innenfor våre arenaer. Pr. i dag har 22 personer et ansettelsesforhold i dette tiltaket. Tiltaket er finansiert via NAV.
     
  • Arbeidspraksis/arbeidsforberedende trening (APS/AFT) som er et tilbud til personer som trenger støtte og arbeidstrening i en periode med ordinært arbeid som målsetting. Pr. i dag har 10 personer et tilbud i dette tiltaket. Tiltaket er tidsbegrenset og er finansiert via NAV.
     
  • Restart som er et tilbud i som retter seg mot personer som mottar en sosial ytelse direkte fra kommunen. Innholdet er arbeidstrening og veiledning etter behov. Tiltaket er tidsbegrenset og finansiert via kommunen.

Klikk for stort bilde

 Avdeling

  • Avd. Berger - Produkter og tjenester:

En betydelig del av bedriftens inntektsgrunnlag er oppdrag for både det offentlige og det private næringsliv.
Vi utfører en rekke ulike oppdrag som underleverandør og leverer tjenester med høy kvalitet og presisjon innenfor avtalte rammer til konkurransedyktige priser.

Les mer om Produkter og tjenester her.
 

 

Endrede krav til APS-tiltaket

 

NAV og myndighetene stiller fra 2017 endrede krav til gjennomføringen av APS-tiltaket som fra 2017 vil hete
AFT (Arbeidsforberedende trening).

 

Store deler av aktiviteten i APS-tiltaket skal bygges på ekstern praksis ute i ordinære bedrifter, og den interne arbeidstreningen skal i større grad tilpasses individuelt til den enkelte deltaker.

Gjenbruksbutikken er ikke egnet i forhold til de krav NAV stiller til Remontér som tiltaksarrangør i fremtiden. Remontér er i ferd med å bygge opp alternative arenaer som er mer realistiske i forhold til det ordinære arbeidsliv.

Dette vil gjøres på avdelingen i Hellvikveien som vil romme all intern aktivitet i Remontér i fremtiden.

Remontér er mye mer enn en gjenbruksbutikk, da hoveddelen av aktiviteten og arbeidsarenaer er innen produksjon og tjenesteyting på oppdrag fra næringslivet.

Gjenbruksbutikken har vært et godt tiltak og en god møteplass på Nesodden, men den er dessverre innhentet av nye krav til innhold i tiltakene.

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften), kapittel 13

 

Tiltak

 

VTA - varig tilrettelagt arbeid

Formålet med VTA-tiltaket  er å tilby variert og tilrettelagt fast arbeid for personer med en uføregrad og redusert arbeidsevne. Vi kan tilby en rekke ulike oppgaver hvor både arbeidstid og -mengde kan tilpasses den enkeltes forutsetninger. Ta kontakt for mer informasjon dersom dette kan være noe for deg.
 

 

APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
(NB! Endring fra 01.01.2017 til AFT - Arbeidsforberedende trening. Se over!)

Formålet med APS-tiltaket er å bidra til at personer med usikre yrkesmessige forutsetninger kan komme i ordinært arbeid, søke utdanning eller nyttiggjøre seg andre hensiktsmessige tiltak. Vi benytter ekstern praksis ute i bedrifter som en viktig del av tiltaket når det er hensiktsmessig. Tiltaket er tidsbegrenset.
Les mer om tiltaket på NAV-sidene

 

Kontakt

Kontakt Remonter as.
Telefon 66 91 19 00
Epost: post@remonter.no.

Du kan også finne mer informasjon på hjemmeside til Remonter AS på www.remonter.no